"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-19

Långtidsresultat efter gråstarrsoperation

NYHET Både fem och tio år efter en gråstarrsoperation har patienterna bibehållit sin synskärpa och upplevda synfunktion väl, skriver Britta Lundqvist i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 22 januari.

Gråstarrsoperation, kataraktkirurgi, är den vanligaste operation som utförs i Sverige. Närmare 75 000 personer varje år får en ny konstgjord lins inopererad sedan den grumlade egna linsen tagits bort. Avhandlingen beskriver en grupp på 810 patienter som undersökts i samband med sin operation för gråstarr och sedan efter 5 och 10 år. Resultaten visar att både synskärpan och den upplevda synfunktionen bibehålls väl efter ingreppet med hänsyn till att personerna blivit äldre. Detta gäller även för diabetiker.

Dubbelt så många kvinnor som män opereras, både för att sjukdomen är vanligare hos kvinnor och för att kvinnor lever längre. Gråstarr blir vanligare med stigande ålder. Kvinnor upplever en sämre synfunktion än män både före operationen och efter 5 år, trots att det inte finns några skillnader i den uppmätta synskärpan.

Tio år efter gråstarroperationen hade 28 % av alla patienter behandlats med laser på grund av efterstarr, en följdsjukdom som beror på grumling av en stödhinna som lämnas kvar vid operationen. Risken att få efterstarr som behöver behandlas är betydligt större för yngre patienter.

Britta Lundqvist är läkare och doktorand vid enheten för oftalmiatrik, Inst. för klinisk vetenskap, där hon kan nås på tel. 090-785 68 95
e-post brittalundqvist@yahoo.se

Fredagen den 22 januari försvarar Britta Lundqvist, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Långtidseffekter av gråstarroperation - en longtitudinell studie (Long-term outcome of cataract surgery - a longitudinal study) Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är Prof. Ulf Stenevi, oftalmiatrik, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30346