"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-09

Länsdelegationen för jämställdhet på besök

NYHET På initiativ av UCGS styrelseordförande Margareta Bergman förlade Länsdelegationen i Västerbotten höstens möte i Umeå centrum för genusstudiers lokaler. Under dagen skulle delegationen utvärdera de senaste tre åren men det fanns även tid för annat. Utöver ett föredrag om det könade landskapet med Linda Gustafsson från Umeå kommun fick de ta del av forskning med genusvetenskaplig prägel.

Eftermiddagens pass inleddes av Linda Sandberg, kulturgeograf och en av forskarna i projektet ”Rädsla och trygghet i ord och handling”. Hon berättade hur arbetet med trygghet blivit en viktig fråga i många kommuner.

– Rädslan att utsattas för våld är det som gör oss otrygga och i många kommuner gör man insatser för att förbättra belysning, röja sly och arrangera trygghetsvandringar för att ta del av medborgarnas åsikter om otrygga platser. Arbetet är viktigt för vår upplevelse av trygghet förklarar Linda

– Men all forskning visar att rädslan att utsättas för våld hos kvinnor alltid är kopplad till makt och vi påverkar inte strukturer kring makt genom att förbättra belysningen i en tunnel.

Det trygghetsskapande arbete som utförs i kommuner är inte heller alltid kopplade till jämställdhetsarbetet. Ofta ses istället arbetet som en del av det brottsförebyggande arbetet och insatser för att skapa en attraktiv kommun för medborgarna.

– Det kan finnas poänger med att prata om trygghet och trygghetsskapande insatser som en del av kommuners jämställdhetsarbete berättar Linda Sandberg.

Under passets andra del fickdelegationen lyssna till Eva Svedmark, som nyligen disputerade med avhandlingen ”Sociala medier och obekväma sanningar”. I avhandlingen studerar Eva Svedmark  hur människor uttrycker ohälsa i olika sociala forum på nätet, men avstamp i det mer extrema, så som livestreamade självmord och självskadebeteende.  Eva förklarar att gränserna för vad som är okej att skriva, visa och dela, ständigt förskjuts.

– Vi har svårt att avgöra när det vi läser eller ser på nätet är fiktion och verklighet, vi vet ju inte vem som sitter där på andra sidan skärmen och anonymiteten gör det lättare att tolka historier och bilder som fiktion, speciellt när det blir för tungt eller svårt att ta in förklarar Eva Svedmark och syftar på det uppmärksammade självmordet som delades på Flashback.

Eva Svedmark menar att alla vi som befinner oss i sammanhang på nätet där människor gör uttryck för ohälsa har ett ansvar att agera medmänskligt och stöttande.

– Sociala medier är här för att stanna, våra barn växer upp med nätet som en naturlig del i sitt dagliga liv, därför och vi måste alla aktivt arbeta för att göra det till en tryggare plats menar Eva Svedmark.

Länsdelegationen för jämställdhet ska efter tre år utvärdera delegationens arbete och se över om det finns möjlighet till nya former för arbete med jämställdhet i regionen.

Vill du läsa mer om Länsdelgationens arbete, vänligen besök deras webbsida:

Länsdelegationen för jämställdhet

Redaktör: Emma Skog