"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-23

Länsdelegationen i jämställdhet på besök

NYHET Under onsdagsmorgonen fick vi på UCGS återse Monica Forsman, jämställdhetsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten. Hon var en flitig besökare i samband med planeringen av g14- Att utmana makten, där hon var en av våra samarbetspartners, men nu träffas vi mer sällan. Med sig denna dag hade hon länsdelegationen i jämställdhet. En grupp på 13 personer med betydelsefulla positioner inom både näringsliv, föreningsliv och politiken.

Länsstyrelsen Västerbotten startade Länsdelegationen i jämställdhet 1997 och har sedan dess regelbundet haft möten och träffar. Det är ett strategiskt forum som arbetar för att stärka det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. De ska även verka för att jämställdhetspolitiken som regeringen beslutat om införlivas i vår del av landet.

Gruppen består av representanter från offentlig sektor, privat näringsliv och fackliga organisationer. Den leds av Landshövding Magdalena Andersson, och UCGS föreståndare Anna Croon Fors är en del av delegationen. En av gruppens främsta styrkor är dess sammansättning av personer med olika erfarenheter och verksamheter.

Delegaterna ska, utifrån sina positioner, bidra till länets utveckling och vara en drivande kraft i jämställdhetsarbetet, något som inte alltid är det lättaste då andra perspektiv också kräver sitt utrymme. Mångfald och integrationsfrågor är just ett sådant område. Man kan inte ha fokus på allt samtidigt, men en av dagens reflektioner är just att jämställdhet går lika bra att inkludera när man arbetar med frågor om integration och mångfald som med andra frågor.

Mötesdeltagarna fick på förmiddagen diskutera om de upplevde att folk var trötta på jämställdhet, och en reflektion var att ord som ”trötta” ofta används som ett sätt för folk att göra motstånd när någon lyfter detta ämne. Det är svårt att få en bra dialog när man upplevs som tjatig så fort frågan om jämställdhet kommer på tal. Många upplevde att det var viktigt att lyfta frågor om jämställdhet på ett konstruktivt sätt, exempelvis genom att synliggöra delar som är nödvändiga för att nå eller arbeta mot verksamhetens mål.

Mötet med delegationen skedde i UCGS lokaler då gruppen på senare tid förlagt sina möten ute i de olika delegaternas miljöer. Det är till fördel, inte minst för oss på UCGS som fick möjlighet att presentera vår verksamhet, men även för att få en större inblick och förståelse för de andras delegaternas verksamheter.

Läs mer om Länsstyrelsen Västerbottens uppdrag när det kommer till jämställdhet på deras webbsida:

Länsstyrelsen Västerbotten

Redaktör: Emma Skog