"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-02

Lär dig mer om fascinerande växter på sportlovet

NYHET Hur vet träden att det är höst? Varför är världen grön? Kom och lyssna på inspirerande populärvetenskapliga föredrag av forskare på Umeå Plant Science Center under sportlovstorsdag den 9 mars.

Backtravblomma. Foto: Marta Derba-Maceluch

Åtta  forskare från Umeå Plant Science Center, UPSC, berättar om varför växter och växtforskning fascinerar. Seminariet äger rum i aulan på SLU och leds av vetenskapsjournalist Natalie von der Lehr. På plats finns UR Samtiden som filmar föredragen för Kunskapskanalen.

Forskarna kommer att tala om olika forskningsområden inom växtvetenskap:

  • Stefan Jansson förklarar hur trädens årscykel ser ut.
  • Sacha Escamez talar om hur växter använder någon av sina celler att bygga rörliknande strukturer.
  • Per Gardeström berättar hur fotosyntesen fungerar.
  • Anirban Baral förklarar trafiknätet inom växtcellerna.
  • Siamsa Doyle talar om specifika kemikalier som används för att blockera proteiner som styr växtfunktioner.
  • Judith Felten berättar hur växtrötter och svampar bildar en för båda sidor givande relation, en symbios.
  • Benedicte Albrectson pratar om hur växter försvarar sig mot andra organismer med hjälp av kemiska ämnen. 
  • Anders Fries berättar hur traditionell skogsgenetik och modernt molekylärgenetiska studier används tillsammans för att förklara vedegenskaper.   

Umeå Plant Science Centre bildades 1999 och drivs i samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Centret har utvecklats till en världsledande forskningsmiljö som lockar forskare från hela världen.

https://www.upsc.se/

Om arrangemanget:

Tid: Torsdag 9 mars, kl. 12-16
Plats: SLU Umeå, Aulan P-O Bäckströms sal
Läs hela programmet

Redaktör: Ingrid Söderbergh