"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-02 Uppdaterad: 2023-04-11, 16:12

Lär känna Irfan Ahmad – Ny UCMR PI

NYHET För att hantera krisen med antibiotikaresistens är det nödvändigt att förstå hur bakteriella patogener förvärvar resistens. Irfan Ahmads forskargrupp undersöker molekylära mekanismer som leder till att bakterier blir resistenta mot vanliga antibiotika.

Text: Ingrid Söderbergh

UCMR är en uppskattad miljö för nätverkande och på så sätt kan tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet blomstra.

Varför ville du affilieras till UCMR? Vilka är dina förväntningar?

– UCMR är en uppskattad miljö för nätverkande och på så sätt kan tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet blomstra. Centret kopplar samman ett sextiotal forskningsledare med expertis inom olika högaktuella forskningsområden relaterade till infektionssjukdomar. Därför ger UCMR tillgång till bred vetenskaplig expertis och den infrastruktur som krävs för att bedriva forskning av hög kvalitet.

– Det skulle vara bra om UCMR kan ta initiativ till att starta nya doktorand- och postdoktorsprogram för att stödja forskningsaktiviteter för yngre forskningsledare.

Vad handlar din forskning om?

– Vårt syfte är att studera molekylära mekanismer genom vilka bakterier får tolerans mot vanliga antibiotika med Acinetobacter baumannii som modellorganism. Med hjälp av en kombination av genteknikverktyg, immunfluorescensmikroskopisk visualisering av bakteriella ytkomponenter och molekylär epidemiologi av läkemedelstoleranta mikrober, undersöker vi molekylära signalvägar och ytkomponenter som medierar tolerans och resistens mot antibiotika och andra miljörelaterade påfrestningar.

Vad var det som gjorde att du valde att studera och arbeta inom detta område?

– Kanske är upptäckten av "antibiotika" en av de mest värdefulla livräddande vetenskapliga händelserna på 1900-talet och antibiotika har räddat miljarder liv på jorden. Tyvärr driver en felaktig användning av antimikrobiella läkemedel oss tillbaka till pre-antibiotika eran där pan-drogresistenta mikrober kan styra över människan genom livshotande infektioner. Därför är allt vetenskapligt arbete som sker för att klara denna utmaning spännande.

Hur är det att forska vid Umeå universitet?

– Jag tycker att faciliteterna och forskningsinfrastrukturerna för att bedriva mikrobiell forskning är utmärkta vid Umeå universitet. Att använda toppmodern utrustning och nätverka med forskare är enkelt vid Umeå universitet.

Vilket är ditt bästa råd till yngre forskare?

– Att koncentrera sig på forskning av hög kvalitet snarare än antalet publikationer.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

– Jag tycker om att umgås med familj och vänner.

Snabba fakta om Irfan Ahmad:

Jag med tre ord: nyfiken, passionerad och ödmjuk
Intressen: Musik, cricket och resor
Ville bli när jag var barn: Forskare
Bästa semesterstället: Dubai
Om jag hade en tidsmaskin: Skulle jag resa till 2013 – min disputation vid Karolinska Institutet och min son kom till världen
Det bästa med Umeå: lugn stad med mycket nära till naturen