"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Privat

Irfan Ahmad Lab

Forskargrupp Vårt mål är att illustrera molekylära mekanismer genom vilka bakterier förvärvar tolerans mot vanliga antibiotika.

Bakterier är utrustade med sofistikerade verktyg för att säkerställa ett snabbt svar på ogynnsamma förhållanden som åläggs dem kemiskt eller fysiskt. För det spelar cellsignalering från andrahandsbudbärare en viktig roll. Vi siktar på att visa det molekylära kretslopp av händelser som äger rum i bakterieceller för att förmedla adaptiv respons på antibiotika.

När multiläkemedelsresistenta mikrober blir toleranta mot vanliga antibiotika blir infektionerna svåra att behandla. Vårt mål är att illustrera molekylära mekanismer genom vilka bakterier förvärvar tolerans mot vanliga antibiotika med Acinetobacter baumannii som modellorganism.

Med hjälp av en kombination av genteknikverktyg, immunfluorescensmikroskopisk visualisering av bakteriella ytkomponenter och molekylär epidemiologi av läkemedelstoleranta mikrober, undersöker vi molekylära signalvägar som krävs för att förmedla bakteriell anpassning vid antibiotikaexponering och annan miljörelaterad stress.

Finansiering

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna och STINT.

Publikationer

Utvalda publikationer

1. Emergence of high colistin resistance in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii in Pakistan and its potential management through immunomodulatory effect of an extract from Saussurea lappa” Ahsan U, Mushtaq F, Saleem S, Malik A,Sarfaraz, Shahzad M, Uhlin BE and Ahmad I*. Front. Pharmacol. (2022) 13:986802. doi: 10.3389/fphar.2022.986802         

2. A c-di-GMP signalling network regulates biofilm formation and surface associated motility in Acinetobacter baumannii. Ahmad I*, Nygren E, Khalid F, Myint SL and Uhlin BE. Scientific Reports (2020) 10(1):1991. doi: 10.1038/s41598-020-58522-5.

3. Molecular epidemiology and antimicrobial resistance features of Acinetobacter baumannii clinical isolates from Pakistan. Karah N, Khalid F, Wai SN, Uhlin BE and Ahmad I*.  Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. (2020), doi: 10.1186/s12941-019-0344-7

4. Type 1 fimbriae and motility play a pivotal role during interactions of Salmonella typhimurium with Acanthamoeba castellanii (T4 genotype). Mannan T, Rafique MW, Bhatti MH, Matin A and Ahmad I*. Current Microbiology (2020). doi: 10.1007/s00284-019-01868-5

5. Analysis of colony phase variation switch in Acinetobacter baumannii clinical isolates. Ahmad I, Karah N, Nadeem A, Wai SN, Uhlin BE. PLoS One. 2019 Jan 4;14(1):e0210082 doi: 10.1371/journal.pone.0210082. 

6. The cellulose synthase BcsA plays a role in interactions of Salmonella typhimurium with Acanthamoeba castellanii genotype T4. Gill MA, Rafique MW, Manan T, Slaeem S, Römling U, Matin A, Ahmad I*. Parasitology Research. 2018 Jul;117(7):2283-2289. doi: 10.1007/s00436-018-5917-4. 

7. Stand-Alone EAL Domain Proteins Form a Distinct Subclass of EAL Proteins Involved in Regulation of Cell Motility and Biofilm Formation in Enterobacteria. El Mouali Y, Kim H, Ahmad I, Brauner A, Liu Y, Skurnik M, Galperin MY, Römling U. Journal of Bacteriology. 2017 Aug 22;199(18). doi: 10.1128/JB.00179-17.

8. Detailed analysis of c-di-GMP mediated regulation of csgD expression in Salmonella typhimurium. Ahmad I, Cimdins A, Beske T, Römling U. BMC Microbiology. 2017 Feb 2;17(1):27. doi: 10.1186/s12866-017-0934-5

9. Draft Genome Sequences of Semi constitutive Red, Dry, and Rough Biofilm-Forming Commensal and Uropathogenic Escherichia coli Isolates. Cimdins A, Lüthje P, Li F, Ahmad I, Brauner A, Römling U. Genome Announc. 2017 Jan 26;5(4). doi: 10.1128/genomeA.01249-16

10.  BcsZ inhibits biofilm phenotypes and promotes virulence by blocking cellulose production in Salmonella entericaserovar Typhimurium. Ahmad I, Rouf SF, Sun L, Cimdins A, Shafeeq S, Le Guyon S, Schottkowski M, Rhen M, Römling U. Microbial Cell Factories 2016, 15(1):177.  doi: 10.1186/s12934-016-0576-6

11.  Regulation of biofilm formation in Salmonella entericaserovar Typhimurium. Simm R, Ahmad I, Rhen M, Le Guyon S, Römling U. Future Microbiology. 2014;9(11):1261-82. doi: 10.2217/fmb.14.88.

12.  GIL, a new c-di-GMP-binding protein domain involved in regulation of cellulose synthesis in Enterobacteria.Fang X, Ahmad I, Blanka A, Schottkowski M, Cimdins A, Galperin MY, Römling U, Gomelsky M. Mol Microbiol. 2014 Aug;93(3):439-52. doi: 10.1111/mmi.12672.

13.  The EAL-like protein STM1697 regulates virulence phenotypes, motility and biofilm formation in Salmonella typhimurium. Ahmad I, Wigren E, Le Guyon S, Vekkeli S, Blanka A, El Mouali Y, Anwar N, Chuah ML, Lünsdorf H, Frank R, Rhen M, Liang ZX, Lindqvist Y, Römling U. Mol Microbiol. 2013 Dec;90(6):1216-32. doi: 10.1111/mmi.12428. 

14.  Hfq and Hfq-dependent small RNAs are major contributors to multicellular development in Salmonella enterica serovar Typhimurium.  Monteiro C, Papenfort K, Hentrich K, Ahmad I, Le Guyon S, Reimann R, Grantcharova N, Römling U.RNA Biol. 2012 Apr;9(4):489-502. doi: 10.4161/rna.19682.

15.  Complex c-di-GMP signaling networks mediate transition between virulence properties and biofilm formation in Salmonella enterica serovar Typhimurium. Ahmad I, Lamprokostopoulou A, Le Guyon S, Streck E, Barthel M, Peters V, Hardt WD, Römling U. PLoS One 2011;6(12):e28351. doi: 10.1371/journal.pone.0028351.    

16.  Regulation of biofilm components in Salmonella enterica serovar Typhimurium by lytic transglycosylases involved in cell wall turnover. Monteiro C, Fang X, Ahmad I, Gomelsky M, Römling U. J Bacteriol.  2011 Dec;193(23):6443-51. doi: 10.1128/JB.00425-11.

17.  Opposing contributions of polynucleotide phosphorylase and the membrane protein NlpI to biofilm formation by Salmonella enterica serovar Typhimurium. Rouf SF, Ahmad I, Anwar N, Vodnala SK, Kader A, Römling U, Rhen M. J Bacteriol.  2011 Jan;193(2):580-2. doi: 10.1128/JB.00905-10.

18.  Complex regulatory network encompassing the Csr, c-di-GMP and motility systems of Salmonella typhimurium. Jonas K, Edwards AN, Ahmad I, Romeo T, Römling U, Melefors O. Environ Microbiol.  2010 Feb;12(2):524-40. doi: 10.1111/j.1462-2920.2009.02097.x.

19.  A role for the EAL-like protein STM1344 in regulation of CsgD expression and motility in Salmonella enterica serovar Typhimurium. Simm R, Remminghorst U, Ahmad I, Zakikhany K, Römling U. J Bacteriol. 2009 Jun;191(12):3928-37. doi: 10.1128/JB.00290-09.

Forskningsledare

Irfan Ahmad
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Irfan Ahmad, Institutionen för molekylärbiologi
Superbakterie inom vården – ny kunskap om virulens och resistens

Forskare visar att bakterie-pili ökar virulens och bildar biofilmsstrukturer som stärker antibiotikatolerans.

Lär känna Irfan Ahmad – Ny UCMR PI

Nya UCMR PI Irfan Ahmad forskar inom området antibiotikaresistens.

MIMS lyfter fram World Antimicrobial Awareness Week 2021

I dag drar World Antimicrobial Awareness Week igång och MIMS uppmärksammar kampanjen med en artikelserie.

Senast uppdaterad: 2023-10-17