"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-06

Lär känna Olivia Wesula Lwande – Ny UCMR PI

NYHET Olivia Wesula Lwande forskar om myggburna virus (mobovirus) som infekterar människor och djur via myggor och orsakar sjukdomar. Forskningen är tvärvetenskaplig till sin natur och Olivia vill gärna samarbeta med forskare inom immunologi, molekylärbiologi, epidemiologi, infektionsmedicin och mikrobiell ekologi. Olivia är en fena på dans och tycker också om att laga mat och yinyoga.

Text: Ingrid Söderbergh

För att uppnå holistisk förståelse för alla forskningsaspekter måste man vara flexibel och engagera sig i ett dynamiskt multidisciplinärt team.

Varför ville du affilieras till UCMR? Vilka är dina förväntningar?

– Jag vill vara med i UCMR eftersom min forskning involverar tvärvetenskaplig forskning, till exempel skulle jag vilja samarbeta med forskare från andra områden såsom immunologi, molekylärbiologi, epidemiologi, infektionsmedicin och mikrobiell ekologi.

– Mina förväntningar är att UCMR ska ge en möjlighet att etablera ett starkt nätverk med experter kopplade till min forskning. Jag hoppas också att UCMR kommer att ge, finansieringsmöjligheter, redan etablerad infrastruktur som kan delas tillsammans samt kapacitetsuppbyggnad och institutionsutveckling genom utbildning, workshops och seminarier.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning fokuserar på interaktioner mellan virus-mygga och mygga-värd.

Vad var det som gjorde att du valde att studera och arbeta inom detta område?

– Den forskning jag bedriver är väldigt speciell i den meningen att den överskrider gränserna till en global skala. Myggburna virus är inte begränsade till en region och vissa virus som tidigare varit begränsade till vissa geografiska platser har nu spridits till ekologiskt nya miljöer som orsakar stora utbrott, till exempel introduktionen av Zika-virus i Sydamerika och West Nile-viruset och Usutu-virusutbrott i Europa. Detta innebär att för att uppnå holistisk förståelse för alla forskningsaspekter måste man vara flexibel och engagera sig i ett dynamiskt multidisciplinärt team som involverar entomologer, veterinärer, läkare, ornitologer, sjukdomsmodellerare, bioinformatiker, arbovirologer såväl som berörda samhällen.

Hur är det att forska vid Umeå universitet?

– Umeå universitet erbjuder en mängd olika möjligheter för forskare, till exempel olika forskningsinfastrukturer, databaser och utrustning för att kunna bedriva forskning av hög kvalitet. De flesta forskare delar infrastrukturerna som finns vid universitetet. Utöver forskning tillhandahåller universitetet karriärutveckling och stödtjänster. Universitetet erbjuder även lokaler för fritidsaktiviteter, till exempel kan man gå till IKSU och delta i olika idrottsaktiviteter. Universitetet erbjuder även fysiskt och psykiskt stöd genom "Feelgood" där stressrehabilitering och stöd samt ergonomisk utrustning och träning tillhandahålls.

Vilket är ditt bästa råd till yngre forskare?

– Att inte ge upp! Var tålmodig, nyfiken och inte rädd för att ta kalkylerade risker. Försök skapa samarbeten till ömsesidig nytta, särskilt inom områden som kräver synergi. Bedriv forskning av hög kvalitet som går utanför ditt laboratorium och har direkt eller indirekt positiv inverkan på samhället och världen i stort.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

– Dans, matlagning, löpning och yinyoga.

Korta fakta om Olivia Wesula Lwande:

Kommer från: Kenya
Jag med tre ord: uthållig, modig, noggrann
Intressen: Dansa, skriva och resa
Läser: Peer-reviewed artiklar inom området arbovirologi. För att koppla av läser jag tidningar om heminredning och livsstil
Tre saker på min bucket list: Besök Gotland, prata flytande svenska och lär dig att åka skidor.
Ville bli när jag var barn: Läkare
Bästa semesterstället: Brasilien, Recife (Porto De Galinhas)
Om jag hade en tidsmaskin: skulle jag resa till det året som jag blev fullfjädrad forskare och fick Skyttianska sällskapets pris till yngre forskare vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet 2022. Jag deltog även i ”Årshögtiden”
Bäst med Umeå universitet: Allomfattande universitet som erbjuder bra miljö för högkvalitativ forskning, undervisning och informationsspridning.