"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-03

Lärande som engagerar hjärnan

NYHET Bert Jonsson, Institutionen för psykologi, har tillsammans med professor Johan Lithner vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och professor Lars Nyberg, föreståndare vid Umeå Center för Functional Brain Imaging (UFBI), beviljats ca 13 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet. I en gemensam studie ska de belysa hur olika lärandemetoder kan påverka lärandet och vilken relation de har till hur hjärnan fungerar och arbetar.

Dessa tre forskare har arbetat ihop sedan några år, i en tvärvetenskaplig forskningskonstellation, med det gemensamma intresset för att studera skolrelaterade frågeställningar som har sin utgångspunkt i den vardagliga skolan och belysa detta i termer av hur hjärnan arbetar. VR:s forskningsanslag möjliggör för fortsatt forskning under fem års tid.
- Det här innebär kontinuitet i den tvärvetenskapliga forskning som vi redan har etablerat och en möjlighet att ytterligare bredda den, säger Bert Jonsson.

Forskningsprojektets fokus blir på olika lärande- och undervisningsmodeller/metoder med målet att stärka lärandeprocessen och lärandet. Olika aspekter kommer att undersökas såsom didaktiska/utbildningsvetenskapliga, kognitiva och neurovetenskapliga.

- Det är unikt att ett verkligt tvärvetenskapligt projekt som inbegriper didaktik, kognitiv psykologi och neurovetenskap får forskningsmedel. Och det känns som ett erkännande - att psykologi är och ska vara en del av den skolrelaterade forskningen. Trots allt är det så, att kognitiva processer alltid är inblandade i all sorts lärande, oavsett ålder, kön eller sammanhang, säger en glad Bert Jonsson.

Vetenskapsrådets bidragsbeslut stora utlysningen 2014, utbildningsvetenskap