"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-05

Lärande utmaningar med Google Glass

NYHET Forskningsprojektet #tagga2014, som påbörjades våren 2014, har nu nått en mer utåtriktad fas. Den 27 maj får två skolelever, Elvira 13 år och Axel 15 år, börja använda Google Glass för att lösa problem/utmaningar som de får när de närmar sig vissa platser. Första anhalt blir Rådhusesplanaden i Umeå, intill "kulturhuvudstadshjärtat", kl. 15.00.

Bilden: Eva Mårell-Olsson

Projektet #tagga2014 hade redan startat när Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitet, i höstas fick besked om att hon – som enda person i Sverige – valts ut för att testa förhandsexemplar av Google Glass; datorglasögonen som både kan filma omgivningen och projicera information i användarens synfält, s.k. augmented reality (”förstärkt verklighet”).

Syftet med projektet, som involverar fyra institutioner vid universitetet, är både att utforska hur Google Glass kan användas som stöd i lärsituationer och att erbjuda studenter vid universitetet möjlighet att utveckla verktyg och pedagogiska aktiviteter för Google Glass.

– I detta projekt utforskas alltså användning av Google Glass i en specifik lärsituation där lärprocessen utformas som en typ av skattjakt eller ”spelifiering”, säger Eva Mårell-Olsson.

Inför den nu aktuella fasen har studenter i Interaktion och design utvecklat ett verktyg som låter lärare lägga in platsberoende information, som skickas till glasögonen när bäraren närmar sig en viss plats. Studenter från kursen  Ingenjörens roll i arbetslivet har i sin tur skapat de utmaningar/problem skoleleverna ska lösa. När eleverna löst ett problem får de ledtrådar för att hitta nästa utmaning.

Till sin hjälp har studenterna haft tekniskt sakkunniga och mentorer från de tre lokala företagen Algoryx, Dohi Sweden och CGI, som alla utvecklar IT-applikationer.

– Det ska bli otroligt spännande att se hur det hela kommer att utvecklas. I mitten av maj ska applikationerna vara färdiga och eleverna ska få testa i skarpt läge, säger Eva Mårell-Olsson.

Läs mer om projektet:

Att skapa lärande utmaningar i kombination med användning av Google Glass och platsberoende information

Redaktör: Michael Nordvall