"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-01

Lärardag vid Samhällsvetenskaplig fakultet

NYHET Drygt femtio lärare från Samhällsvetenskaplig fakultet slöt upp till Lärardagen i tisdags som i år gick under rubriken "Mellan Malå och Singapore".

– Universitetet är en resurs för regionen. Vi måste kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet och tillmötesgå arbetsmarknaden med de behov som den har. Men vi befinner oss även i ett internationellt sammanhang och måste också kunna förhålla oss till detta, sammanfattade vicedekan Ann-Louise Silfver, temat.

Ruth Mannelqvist, dekan för fakulteten, inledde dagen tillsammans med Greg Neely, prodekan, och Ann-Louise Silfver.

Ruth Mannelqvist, Ann-Louise Silfver och Greg Neely.
Foto: Sara Franke Wikberg

– Vi är en fakultet med ett stort och brett utbildningsutbud och många engagerade studenter och lärare. Vi har dessutom många meriterade och excellenta lärare, sa Ruth Mannelqvist.– Våra lärare är också forskare. Det är av stor vikt att forskningen märks i undervisningen, och som lärare och forskare utmanas vi ständigt av våra studenter som ställer frågor. Vi vill även inspirera studenterna att fundera kring forskningens frågor, fortsatte Greg Neely.

Under nästa punkt talade Heidi Hansson, universitetets vicerektor för utbildning, om kvalitet i utbildning, strategier och regionalt engagemang. Hon framhöll att universitetet är bra på att utforma utbildningar, men att vi kontinuerligt måste arbeta med att säkerställa att studenterna får med sig den kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar. Hon nämnde även distansutbildningarna och hur dessa bäst kan tillgängliggöras.

Heidi Hansson
Foto: Sara Franke Wikberg

Socionomprogrammet togs upp som en modell för hur en campusutbildning kan göras mer flexibel och nå många studenter även utanför campus.  Det är också en demokratifråga att kunna erbjuda den typen av utbildning, menade Heidi Hansson. Hon lyfte även fram vad företaget Northvolts planer på att starta batterifabrik i Skellefteå skulle kunna innebära för Umeå universitet och den samhällsvetenskapliga fakulteten.
– Behovet av yrken inom samhällsvetenskaperna skulle öka, exempelvis kommer det att behövas fler ekonomer, personalvetare och stadsplanerare i området.

Universitetet planerar också ett forskningssamarbete med Singapore som kan få betydelse även för utbildningen.
– Vi funderar bland annat på hur man kan involvera studenterna i en forskningsanknuten utbildning, berättade Heidi Hansson.

På programmet fanns även en trendspaning som hölls av Per Andersson och Karl Idberger från Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL. Tekniken styr mer och mer hur undervisningen kan bedrivas. Förändrade lärmiljöer, men även förändrade lärarroller och studentroller, behöver vägas in när utbildning planeras och läggs upp. Både nationella och internationella trender presenterades.

Läs mer om trenderna i deras ppt-presentation

Deltagarna i Lärardagen bidrog också till fakultetens fortsatta arbete med utbildning genom att identifiera möjligheter och utmaningar såväl regionalt, nationellt som internationellt, samt identifiera behov av stöd för att möta dessa.
– Lärarnas bidrag kommer vara till stor hjälp i fakultetens fortsatta arbete med att kvalitetssäkra befintlig utbildning och att tänka nytt inför framtiden. Frågorna kommer att rapporteras och diskuteras både i fakultetens utbildningskommitté och i det utbildningsstrategiska rådet, avslutade Ann-Louise Silfver.

Redaktör: Eva Stoianov