"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-12

Lärare är för dåliga på etik

NYHET Svenska lärare behöver öva upp sin förmåga att analysera, diskutera och ta ställning i etiska frågor. Det anser Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi vid Umeå universitet.

I en ny bok framhåller Roger Fjellström att läroområdets etik, i synnerhet lärarnas yrkesetik, måste etableras som ett viktigt forskningsfält i Sverige.

- Lärarna behöver få bättre underlag för arbetet med värderingar och fostran; där förslår inte rena kunskaper, utan normativ etisk reflektion av filosofisk art måste till. Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar, kolleger och samhälle. För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större professionalism i yrkesutövandet, skriver Roger Fjellström i sin bok "Lärares yrkesetik".

God etisk medvetenhet och kompetens är nödvändig eftersom lärare i dag har större ansvar för skolarbetets former och innehåll, och för att de i högre grad än tidigare är förmedlare av värderingar. I boken presenterar, analyserar och diskuterar Fjellström den yrkesetiska plattform som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har enats om. Han behandlar olika slags kompetens som lärare behöver för att yrkesetikens principer ska få genomslag i det vardagliga arbetet och erbjuder dessutom en lathund för yrkesetiskt ansvarigt handlande.

Roger Fjellström är lärare och forskare i praktisk filosofi vid Umeå universitet. Hans aktuella forskningsprojekt, i vilket föreliggande arbete ingår, är finansierat av Vetenskapsrådet och har titeln "Kärlek som kärnan i skolans värdegrund, lärares yrkesetik och pedagogiska arbete".

Mer om Roger Fjellströms forskning på www.umu.se/philos/personal/fjellstrom/fjellstrom.htm

"Lärares yrkesetik" är en fortsättning på Roger Fjellströms tidigare bok "Skolområdets etik" (2004). Båda böckerna har utgivits av Studentlitteratur förlag För mer information eller intervju, kontakta gärna Roger Fjellström, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet tel 090-786 95 79, mobil 070-916 71 42 eller e-post roger.fjellstrom@philos.umu.se

För recensionsexemplar, kontakta Pia Johansson, Studentlitteratur e-post pia.johansson@studentlitteratur.se

Redaktör: Helena Vejbrink