"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-30

Lärare i produktdesign får första samverkanspriset

NYHET Thomas Degn, universitetsadjunkt vid Designhögskolan vid Umeå universitet, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2012. Priset är på 25 000 kronor.

Det är första gången samverkanspriset delas ut vid fakulteten. Thomas Degn belönas för att ha utvecklat och etablerat nya samverkansformer och områden för samverkan. Han är programansvarig för masterprogrammet i Avancerad produktdesign och i prismotiveringen står bland annat följande: ”Förutom ett stort nätverk av samarbetspartners av yrkesverksamma industridesigner och konsulter som deltar som handledare, lärare och examinatorer i utbildningen, har Thomas Degn initierat och genomfört ett stort antal terminsprojekt med externa partners inom ramarna för programmet.”

I projekten sammanför han studenterna med en myndighet eller ett företag som har ett reellt designproblem att lösa. Det har till exempel handlat om Posten och Brandförsvaret, där studenterna försökt hitta lösningar för att förbättra brevbärares och brandmäns arbetsmiljö. I flera fall har studenter vunnit prestigefyllda designpriser för de koncept de utvecklat inom dessa kursprojekt.

Thomas Degn har också gedigen erfarenhet av att samverka med företag och experter inom andra områden än design. Under många år deltog han i olika tillämpade forskningsprojekt i samarbete med Volvo. Han är också med i styrgruppen för Design Västerbotten som på regional nivå arbetar för att främja kunskap och spridande av designkompetens bland företag i regionen.
Thomas Degn kommer från Danmark och är utbildad industridesigner. Han har undervisat och forskat på Designhögskolan i Umeå sedan 2000 och varit ansvarig för forskningsprogrammet Safe Effective Transport med Volvo AB. Sedan 2009 är han programansvarig för masterprogrammet Advanced Product Design.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Degn Telefon: 090-786 77 41
E-post: thomas.degn@dh.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Ingrid Söderbergh