"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-08

Lärare lär på sin arbetsplats – Carlshöjdskolan med i EU-projekt

NYHET I ett EU-finansierat projekt med fokus på lärares lärande på den egna arbetsplatsen, samarbetar forskare från Sverige, Belgien, Nederländerna, Estland och Tyskland. I Umeå deltar Carlshöjdsskolans lärare.

– Utgångspunkten för projektet är att skolan ska vara en lärande miljö inte bara för elever utan också för lärare. Skolor och arbetslag är lärande organisationer, som har dolda eller synliga kulturer. Dessa kulturer kan bidra till lärandeprocesser eller hindra dem, säger docent Ulla Lidgren, Umeå universitet som tillsammans med Åsa Morberg, Högskolan i Gävle, är de svenska forskare som deltar i projektet.

Projektet förkortas CLIMATE : Conceptual Learning in Management and Teaching.
– Det syftar till att lärare ska bli medvetna om hur arbetslaget kan bidra till ömsesidigt lärande på arbetsplatsen. Målet för den enskilda skolan är att arbetslagen, som en effekt av projektdeltagandet, ska kunna dela erfarenheter och handlingsplaner samt jämföra sina lärandemiljöer både i ett lokalt sammanhang och i ett internationellt perspektiv, förklarar Ulla Lindgren.

Verktyget i projektet är en validerad enkät, som syftar till att öka medvetenheten om såväl det egna arbetslagets förtjänster som utvecklingsmöjligheter.

I Umeå deltar Carlshöjdsskolans lärare för elever mellan 6 och 13 år i projektet. Deltagandet innebär att de berörda lärarna i respektive arbetslag har fått återkoppling på sina enkätsvar från projektledningen i Amsterdam.

Under våren kommer arbetet med att ta fram handlingsplaner som kan stimulera och öka lärandemiljö starta. Handlingsplanerna ska bygga på enkätsvaren och projektledningens återkoppling. Ansvarig för detta utvecklingsarbete är skolledare Marika Nilsson i samråd med Ulla Lindgren. Förhoppningar finns att Carlshöjdsskolans arbete ska kunna utgöra en modell för andra skolor inom kommunen, som har intresse av att medvetandegöra och utveckla sin lärandemiljö.

Kontaktperson: Ulla Lindgren, docent, enheten för undervisning och lärande, Umeå universitet
E-post: ulla.lindgren@svshv.umu.se
Mobil: 070-990 43 47

Redaktör: Carina Dahlberg