"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-13

Lärare vid EMG meriteras

NYHET Bent Christensen och Rolf Zale har i det nya karriärsystemet för lärare vid Umeå universitet utnämnts till excellent respektive meriterad lärare. Målet med modellen är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimulera pedagogiska diskussioner.

Sedan 2013 är det möjligt för lärare vid Umeå universitet att ansöka om inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet. Systemet har två nivåer, meriterad och excellent, och har stora likheter med motsvarande modeller i landet. Det som gör Umeås modell lite unik är att modellen är öppen för samtliga lärarkategorier, samma kriterier gäller för alla fakulteter, nivåerna är kopplade till lönepåslag och att externa bedömare anlitas för granskningen. En nämnd för högskolepedagogisk meritering säkerställer att kriterierna tillämpas på samma sätt över hela universitetet.

Hela listan över nyutnämnda lärare vid Umeå universitet.

Redaktör: Elisabet Carlborg