"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-06

Lärarens sätt att uttrycka sig är lika viktigt som undervisningens innehåll

NYHET Anders Holmgren studerar i sin avhandling relationen mellan lärare och elev, vilket först på senare tid har uppmärksammats inom pedagogisk forskning. Avhandlingen visar att undervisning i sig kan ses som en etisk relation som också har inslag av maktaspekter.

Det är nästan omöjligt att hålla fostran och lärande åtskilda i lärares och pedagogers arbete. Förutom den undervisande uppgiften så utgör en stor del av arbetet en fostrande del.

En viktig slutsats som Holmgen har dragit är att läraren inte enbart ska ses som förmedlare av kunskap och värden, utan som en person. Den riktade kommunikationen – det som sägs i mötet mellan lärare och elev – har oanade effekter på den pedagogiska relationen och är minst lika viktigt som själva innehållet i undervisningen. Undersökningen bygger på klassrumsobservationer, videoinspelningar och intervjuer av lärare.

Med sina analyser har Holmgren visat att det etiska i den pedagogiska relationen är kopplat till den etiska dimensionen av språket. Språk är etik, enligt ett sådant synsätt och detta visar sig påverka förhållandet mellan lärare och elev i båda riktningarna. Genom hela avhandlingen har ett etiskt relationellt perspektiv utvecklats, som ett alternativt tolkningsverktyg för att reflektera och tolka den pedagogiska relationen i klassrummet.

Fredagen den 8 december försvarar Anders Holmgren, institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen”.

Disputationen äger rum kl 10.00 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är FD Kennert Orlenius, Högskolan i Skövde.

Anders Holmgren bor i Örviken, strax utanför Skellefteå, men har växt upp inom Sorsele kommun. Han är utbildad grundskollärare och gymnasielärare och har jobbat som lärare i flera år innan han sökte in till forskarutbildningen. År 2002 antogs han till forskarutbildning och har fram till hösten 2006 haft en doktorandtjänst inom Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, som är värdhögskola för forskarskolan.

Anders Holmgren nås på: Mobil: 070-638 48 02 E-post: anders.holmgren@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund