"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-16

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande

NYHET Lärares lärande är komplext och påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön men även av individuella faktorer, som hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man har. Sara Engvall visar att lärarens lärprocess är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska utforma lärarfortbildning som skapar långsiktig förändring i lärarens undervisning.

Text: Ingrid Söderbergh

Det finns mycket forskning om vilka egenskaper som är viktiga för att en kompetensutveckling för lärare ska vara effektiv. Med effektiv menar man i regel att läraren förändrar sin undervisning och, framför allt, att elevernas resultat förbättras.

Däremot finns det inte mycket forskning som fokuserar på lärarnas lärprocess. Lärarnas lärande är en förutsättning för att skapa långsiktiga förändringar i undervisningen och om man inte studerar lärprocessen kan man inte med säkerhet säga att det faktiskt är egenskaperna i fortbildningen som påverkar lärarnas förändringar och elevernas resultat.

I Sara Engvalls avhandling har fokus varit just på lärarnas lärprocess medan de deltog i en fortbildning i formativ bedömning. Väldigt kortfattat kan man sammanfatta resultaten från avhandlingen i tre punkter:

Lärare är individer med individuella förutsättningar.

Alla skolämnen är olika och ger olika möjligheter att implementera förändringar.

Olika stadier i skolsystemet ser olika ut och har därmed olika förutsättningar att förändra undervisningen

– Baserat på resultaten kan det vara svårt att designa storskaliga kompetensutvecklingsprogram som ger bra förutsättningar för alla lärare, säger Sara Engvall.

Hon menar att den andra och tredje punkten är lätta att adressera genom att skapa kompetensutvecklingsprogram som fokuserar på specifika grupper av lärare. I stället för, som i kompetensutvecklingen som lärarna i den här studien deltog i, där samtliga lärare i grundskolan deltog och var indelade i blandade grupper med lärare från olika ämnen och olika stadier i samma grupp.

Den första punkten är dock inte lika lätt att adressera, men ändock väldigt viktig att ta hänsyn till för att kunna skapa goda förutsättningar för alla lärares lärandeprocess.

Sara bor utanför Örnsköldsvik, men har växt upp i Falun. Hon har en lärarexamen från Högskolan i Gävle och har därefter jobbat som lärare i Skärholmen, Stockholm och i Örnsköldsvik.

Läs hela avhandlingen

Pressbild

 

Om disputationen:

Fredagen den 1 november försvarar Sara Engvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, sin avhandling med titeln: Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth: A study of the process of teacher learning. Svensk titel: Matematiklärares professionella utveckling. En studie om lärares lärande.

Disputationen äger rum klockan 9:00 i sal KBE 310, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är docent Hanna Palmér, Institutionen för matematik vid Linnéuniversitetet