"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-19

Lärarhögskolan agerar för en skola på vetenskaplig grund

NYHET Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, har tagit ett nytt grepp kring utbildning på avancerad nivå i Pedagogisk yrkesverksamhet. Genom en ny magisterutbildning i institutionens regi erbjuds erfarna lärare möjlighet att utveckla sin profession på vetenskaplig grund.

Intresset bland lärare har varit stort. I nuläget har 41 lärare antagits till den första kursen, och såväl förskollärare som grund- och gymnasielärare finns representerade bland kursdeltagarna. 

Magisterutbildningen ”Forskning- och utveckling i skolan” har utvecklats i nära dialog med utbildningsförvaltningen i Piteå kommun. Utbildningen består av åtta nationellt sökbara kurser på distans. Den går på kvartsfart och första kursen startar den 22 augusti 2016. Kursträffarna är förlagda till Piteå.

– Det känns roligt och är en stimulerande utmaning att vara del i den utveckling som följer av detta, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid utbildningsförvaltningen i Piteå.  

Utbildningen riktar sig till verksamma lärare med intresse för skolutveckling och praktiknära forskning. Den syftar till att ge en fördjupad förståelse av den praktiknära skolforskningens roll i skolan och studierna bedrivs med utgångspunkt i lärarnas egna frågor.

– Det nära samarbetet med skolhuvudmannen i utvecklingen av kurserna gör utbildningen unik och utbildningen förväntas stärka både skolutveckling och utvecklingen av den utbildningsvetenskapliga forskningen i verksamhetsnära riktning, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Sedan 2010 påbjuder skollagen att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I och med denna satsning tas ett steg i den riktningen.

Se kursplan

För mer information kontakta:

Stina Westerlund (kursansvarig)Institutionen för estetiska ämnenTel. 090-786 94 77, 076-793 00 57
E-post: stina.westerlund@umu.se

Redaktör: Per Melander