"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-23

Lärarhögskolan samarbetar om arktisk lärarutbildning

NYHET Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet genom att medverka i ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra nordliga universitet.

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kursmodul för lärarstudenter och samtidigt stärka det framtida samarbetet inom forskning, utbildning och samverkan med arktisk lärarutbildning i fokus.

– Med detta projekt lägger vi grunden för lärarstudenter som planerar att jobba som lärare i nordliga områden. Studenterna kommer att få en bättre kunskap om de särskilda geografiska, kulturella, sociala, språkliga och utbildningsmässiga förutsättningar som präglar den euro-arktiska regionen. I ett vidare perspektiv kommer utbildningsinsatsen även att kunna gagna barns och ungas skolgång i området, säger Björn Norlin.

Ett första steg i arbetet är att etablera ett mer organiserat samarbete och fler aktiva kanaler för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de institutioner som ansvarar för lärarutbildning i den euro-arktiska regionen. På sikt vill medverkande lärosäten även skapa ett virtuellt resurscenter samt ett gemensamt nordiskt masterprogram inom lärarutbildningen.

Utvecklingsprojektet har tilldelats medel från Nordiska ministerrådets "Nordplus Higher Education Programme". Medverkande lärosäten är Luleå tekniska universitet, UiT Norges arktiske universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet och Umeå universitet. Projektet koordineras från Lapplands universitet i Rovaniemi.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Norlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 29