Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Björn Norlin

Björn Norlin

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hans forskning berör samisk utbildningshistoria, skola och våld samt historias roll i nutida försoningsprocesser.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3018 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Björn Norlin och är docent och forskare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hösten 2010 disputerade jag med en utbildningshistoriskt inriktad avhandling om bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande bland elever vid 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk. Min forskning har efter detta berört sådant som samisk utbildningshistoria och missionshistoria, samt rumsliga och materiella aspekter av utbildning i det förflutna. I dagsläget är jag involverad i flera olika publikationer och aktiviteter som berör utbildning och våld, samt historias och utbildningshistorias roll i nutida försoningsprocesser.

Till pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt hör "Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011", "Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi – 1942 till idag" och "The Barents History Book and Encyclopedia Project". Jag är också biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet och en av redaktörerna för e-tidskriften Nordic Journal of Educational History (NJEDH).

2019
The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era, Cham: Palgrave Macmillan 2019 : 629-637
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
2018
Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No 2
2018
Making education: material school design and educational governance, Springer 2018 : 33-48
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 45-57
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 29-44
Norlin, Björn
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 1-15
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 23-27
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 85-93
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 51-63
Norlin, Björn
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 37-50
Norlin, Björn
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 31-35
Norlin, Björn; Sjögren, David
2016
History of Education, Vol. 45, (3) : 263-284
Norlin, Björn
2016
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 403-438
Norlin, Björn; Sjögren, David
2016
Encyclopedia of the barents region: Volume 1 (A-M), Oslo: Pax Forlag 2016 : 117-118
Norlin, Björn; Sjögren, David
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Norrlandsfrågan: erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2015 : 195-222
Norlin, Björn
2015
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
2015
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
2014
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 11-17
Burke, Catherine; Grosvenor, Ian; Norlin, Björn
2014
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
2014
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
2014
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 4
2014
Beyond the Classroom : Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 83-102
Norlin, Björn
2014
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år
Norlin, Björn
2014
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (1) : 1-5
Norlin, Björn; Sjögren, David
2012
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
2008
Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2008 : 38-56
Norlin, Björn
2007
Utsikter, insikter och avsikter. 8:e universitetspedagogiska konferensen i Umeå 27-28 februari 2007 : -
Berggren, Lena; Norlin, Björn
2007
Forska rätt : texter om etik och historisk forskning, Umeå: Historiska studier 2007 : 80-
Norlin, Björn
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 221-229
Norlin, Björn; Berggren, Lena