Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Björn Norlin

Björn Norlin

Björn Norlin är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag heter Björn Norlin och är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 2010 disputerade jag med en utbildningshistoriskt inriktad avhandling om bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande bland elever vid 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk. Min forskning har efter det berört sådant som samisk utbildningshistoria och missionshistoria, samt rumsliga och materiella aspekter av utbildning i både förflutna och nutida skolkontexter. I dagsläget är jag involverad i flera olika publikationer som berör utbildning och våld, elevhälsans historia samt historias och utbildningshistorias roll i nutida försoningsprocesser. Jag är även engagerad i forskning om internationalisering av högre utbildning.

Till pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt hör ”Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets Sápmi”, ”Skolhygienen och elevhälsans uppkomst” samt "Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011".

Sedan 2015 har jag ett uppdrag som biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (Umeå universitet), och inom ramarna för det uppdraget jobbar jag även med internationalisering av utbildning och forskning på lärarutbildningsområdet. Jag är också en av redaktörerna för tidskriften Nordic Journal of Educational History (NJEDH).

2020
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
2019
The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era, Cham: Palgrave Macmillan 2019 : 629-637
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
2018
Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No 2
2018
Making education: material school design and educational governance, Springer 2018 : 33-48
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 45-57
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 29-44
Norlin, Björn
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 1-15
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 23-27
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 85-93
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 51-63
Norlin, Björn
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 37-50
Norlin, Björn
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 31-35
Norlin, Björn; Sjögren, David
2016
History of Education, Vol. 45, (3) : 263-284
Norlin, Björn
2016
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 403-438
Norlin, Björn; Sjögren, David
2016
Encyclopedia of the barents region: Volume 1 (A-M), Oslo: Pax Forlag 2016 : 117-118
Norlin, Björn; Sjögren, David
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Norrlandsfrågan: erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2015 : 195-222
Norlin, Björn
2015
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
2015
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
2014
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 11-17
Burke, Catherine; Grosvenor, Ian; Norlin, Björn
2014
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
2014
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
2014
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 4
2014
Beyond the Classroom : Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 83-102
Norlin, Björn
2014
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år
Norlin, Björn
2014
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (1) : 1-5
Norlin, Björn; Sjögren, David
2012
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
2008
Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2008 : 38-56
Norlin, Björn
2007
Utsikter, insikter och avsikter. 8:e universitetspedagogiska konferensen i Umeå 27-28 februari 2007 : -
Berggren, Lena; Norlin, Björn
2007
Forska rätt : texter om etik och historisk forskning, Umeå: Historiska studier 2007 : 80-
Norlin, Björn
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 221-229
Norlin, Björn; Berggren, Lena