"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Björn Norlin

Björn Norlin är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag heter Björn Norlin och är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 2010 disputerade jag med en utbildningshistoriskt inriktad avhandling om bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande bland elever vid 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk. Min forskning har efter det berört sådant som samisk utbildningshistoria och missionshistoria, samt rumsliga och materiella aspekter av utbildning i både förflutna och nutida skolkontexter. I dagsläget är jag involverad i flera olika publikationer som berör utbildning och våld, elevhälsans historia samt historias och utbildningshistorias roll i nutida försoningsprocesser. Jag är även engagerad i forskning om internationalisering av högre utbildning.

Till pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt hör ”Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets Sápmi”, ”Skolhygienen och elevhälsans uppkomst” samt "Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011".

Sedan 2015 har jag ett uppdrag som biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (Umeå universitet), och inom ramarna för det uppdraget jobbar jag även med internationalisering av utbildning och forskning på lärarutbildningsområdet. Jag är också en av redaktörerna för tidskriften Nordic Journal of Educational History (NJEDH).

Internationalization of the Doctoral Experience: Models, Opportunities and Outcomes
Félix, Inês; Norlin, Björn
New York: Routledge 2024
Jones, Elspeth; Norlin, Björn; Rönnqvist, Carina; et al.
New York: Routledge 2024
Jones, Elspeth; Norlin, Björn; Rönnqvist, Carina; et al.
New York: Routledge 2024
Jones, Elspeth; Norlin, Björn; Rönnqvist, Carina; et al.
Genealogy, Basel: MDPI 2024, Vol. 8, (2)
Norlin, Björn; Keynes, Mati; Drugge, Anna-Lill
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 221-244
Drugge, Anna-Lill; Norlin, Björn
Vägval i skolans historia: tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (2)
Norlin, Björn
Paedagogica historica, Routledge 2022, Vol. 58, (5) : 728-747
Van Gorp, Angelo; Collelldemont, Eulàlia; Félix, Inês; et al.
Historical justice and history education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
Palgrave Macmillan 2021
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 65-70
Norlin, Björn
Historical justice and history education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Norlin, Björn
The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era, Cham: Palgrave Macmillan 2019 : 629-637
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No 2
Norlin, Björn
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 29-44
Norlin, Björn
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 1-15
Norlin, Björn
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 45-57
Norlin, Björn
Making education: material school design and educational governance, Springer 2018 : 33-48
Norlin, Björn
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 23-27
Norlin, Björn; Sjögren, David
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 85-93
Norlin, Björn; Sjögren, David
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 51-63
Norlin, Björn
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 37-50
Norlin, Björn
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 31-35
Norlin, Björn; Sjögren, David
History of Education, Vol. 45, (3) : 263-284
Norlin, Björn
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University 2016, Vol. 3, (1) : 121-123
Norlin, Björn
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 403-438
Norlin, Björn; Sjögren, David
Encyclopedia of the barents region: Volume 1 (A-M), Oslo: Pax Forlag 2016 : 117-118
Norlin, Björn; Sjögren, David
Oslo: Pax Forlag 2016
Olsson, Mats-Olov; Backman, Fredrik; Golubev, Alexey; et al.
Oslo: Pax Forlag 2016
Olsson, Mats-Olov; Backman, Fredrik; Golubev, Alexey; et al.
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Norrlandsfrågan: erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2015 : 195-222
Norlin, Björn
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Umeå studies in history and education, 8
Burke, Catherine; Grosvenor, Ian; Norlin, Björn
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 11-17
Burke, Catherine; Grosvenor, Ian; Norlin, Björn
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
Larsson, Anna; Norlin, Björn
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
ECER2014; The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 1-5, 2014
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 4
Lindmark, Daniel; Norlin, Björn; Sjögren, David
Beyond the Classroom : Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 83-102
Norlin, Björn
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år
Norlin, Björn
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (1) : 1-5
Norlin, Björn; Sjögren, David
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin