"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-19

Lärarhögskolan utlyser forsknings- och utvecklingsuppdrag inom utbildningsområdet

NYHET Lärarhögskolan utlyser ett antal forsknings- och utvecklingsuppdrag (FoU-uppdrag) om 30-60 % till forskare vid Umeå universitet och/eller lärare hos skolhuvudman i regionen.

Skolhuvudman för förskola eller skola finansierar hälften och Lärarhögskolan vid Umeå universitet den andra hälften. För att kunna erhålla medel i utlysningen ska den sökande endera själv bedriva FoU-uppdrag och ha nödvändiga kompetenser för detta, eller ingå i ett team om (minst) två personer som tillsammans bedriver FoU-uppdrag. Denna utlysning är en vidareutvecklad och öppnare version av utlysningar av FoU-uppdrag som Lärarhögskolan gjort årligen sedan 2014. Den förändring som gjorts jämfört med tidigare års utlysningar är att det i denna utlysning räcker med att den/de sökande har uppdrag endera hos skolhuvudman eller vid Umeå universitet – man behöver alltså inte ha uppdrag i båda verksamheterna för att kunna erhålla dessa medel. 

Se bilaga för mer information

Sista dag för ansökan är den 3 september 2018

För frågor om utlysning och webbansökan, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnareCarina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10.

Redaktör: Marie Oscarsson