"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-15

Lärarhögskolans pedagogiska pris går till språklärare och VFU-samordnare

NYHET Carolina Clarin, verksam vid Umeå universitet och Dragonskolan i Umeå kommun, får Lärarhögskolans pedagogiska pris 2022.

Text: Marie Oskarsson

Motivering:

Carolina Clarin får priset för att hon med kunskap och kompetens och ett stort mått av smittande yrkesstolthet och arbetsglädje utgör ett viktigt föredöme för blivande lärare samtidigt som hon genom sin medverkan i utbildningen bidrar till att de är väl förberedda för yrkesverksamheten.

Carolina nominerades av kollegor på universitetet som lyfter fram att hon är en engagerad lärare som uppskattas av både studenter och kollegor. I nomineringen skriver de:

”Också som VFU-handledare visar hon stort engagemang och samma tydliga vilja att bidra till att även nästa generation av engelsklärare är väl utbildade och intresserade av läraryrket”.

– Det känns fantastisk att få ett så fint pris. Jag är glad, rörd och mycket hedrad, säger Carolina Clarin.

Entusiastisk och bidrar till kvalitet

Carolina Clarin har i mer än tio år undervisat lärarstudenter vid Umeå universitet. Hon arbetar även som VFU-samordnare, vilket innebär att hon arbetar med studenternas verksamhetsförlagda delar av utbildningen.

I den rollen uppvisar Carolina stor entusiasm och vilja att bidra till kvalitet i ämneslärarutbildning. Hennes omsorg omfattar här alla lärarstudenter som genomför sin VFU på Dragonskolan.

Hon är också aktiv medlem i Språklärarnas riksförbud på nationell nivå och även dess kontaktperson för engelska i internationella sammanhang.

Om priset

Syftet med Lärarhögskolans pedagogiska pris är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområden. Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kronor.