"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-22

Lärarledd tid och kursutvärderingar har högsta prioritet

NYHET – För oss studenter är lärarledd tid och återkoppling avutvärderingarna de två viktigaste kvalitetsfrågorna, säger Umeå studentkårs ordförande Robert Östberg.

Han svävar inte på målet, när han diskuterar kvalitet ur ett student- och studentkårsperspektiv, även om han inleder med att konstatera att antalet definitioner av begreppet kvalitet förmodligen är lika stort som antalet människor.
– För en student är det mest centrala och det allra viktigaste att utbildningen håller hög kvalitet. Detta är naturligtvis ett axiom och kan givetvis innehålla en mängd aspekter. Den viktigaste aspekten är dock att den lärarledda tiden och kursutvärderingarna har högsta prioritet, det borgar för den pedagogiska kvaliteten. Vi vet att våra medlemmar och i princip alla studenter vid Sveriges akademiska lärsäten håller med om detta.

Återkoppling och resultat

Studenternas kvalitetskrav omfattar också, enligt Robert Östberg, informationen om kurser och program. Detta inkluderar också ett reellt studentinflytande, tydligast manifesterat i fungerande kursutvärderingar. Dessa kursutvärderingar är både obligatoriska och reglerade i lag.
– Genomförandet av kursutvärderingar fungerar oftast bra. Sämre är det med återkoppling och uppföljning av resultaten. Här finns det dock stora variationer mellan universitetets institutioner. Vi studenter ser studentinflytandet som en kvalitetssäkring och vill givetvis öka detta, fortsätter Robert Östberg.

KVUL

Ordförande Östberg har stora förhoppningar, för att inte säga krav, på det pågående KVUL-projektet (KVUL står för kvalitetsutveckling av utbildningar vid Umeå universitet. Se intervju med prorektor Åsa Bergenheim på nästa sida.)
– KVUL ringar otvivelaktigt in de centrala delarna i kvalitetsbegreppet. Självklart hoppas jag att vi genom det här projektet ska få bättre återkoppling och bättre sammanställningar av utvärderingarnas resultat. Vi hoppas också att de åtgärder som implementeras via KVUL, följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Rätt nivå

Robert Östberg betonar att kvalitetsarbete och utvärdering ska ske på rätt nivå. Det handlar om hur system ska fungera, hur brister ska åtgärdas, om att generella åtgärdsplaner ska finnas och fungera på både universitets- och fakultetsnivå – inte att kritisera enskilda lärare eller personer.
– Kvalitet är också att lyfta fram de goda exemplen. Institutionen för idé- och samhällsstudier och Designhögskolan, som båda fått Högskoleverkets utmärkelse ”Framstående utbildningsmiljö”, är två sådana att vara stolta över vid Umeå universitet.

Redaktör: Michael Nordvall