"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-27

Lärarrollen på Komvux handlar till stor del om motivation

NYHET Torsdagen den 1 mars är det dags för Anita Håkansson, doktorand vid den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, NaPA, att spika – och därmed offentliggöra – sin avhandling i Umeå. Disputationen äger sedan rum den 23 mars på Högskolan Kristianstad.

Anita Håkanssons avhandling, ”Lärares arbete inom den kommunala vuxenutbildningen” behandlar utifrån ett lärarperspektiv särdrag i en pedagogisk verksamhet där endast vuxna befinner sig, nämligen den kommunala vuxenutbildningen, Komvux. Studien visar bland annat att vuxenutbildares bekymmer är de många studieavbrotten och den höga frånvaron bland de studerande. Lärarnas insatser handlar därför mycket om att försöka motivera eleverna att komma till skolan, fullfölja sina studier och eventuellt få dem att fortsätta studera.

Avhandlingsprojekten inom NaPA har en stark och tydlig anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamheten. I forskarskolan ingår förutom Umeå universitet också Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Örebro universitet, Karlstads universitet och Högskolan Dalarna.

De doktorander som är knutna till någon av högskolorna utan egen forskarutbildning, exempelvis Högskolan Kristianstad, är formellt antagna vid Umeå universitet. Det är därför Anita Håkansson får ta sig hela vägen upp till Umeå universitet för att i vederbörlig ordning spika sin avhandling. Disputationen är däremot förlagd till Kristianstad.

Den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) inrättades 2001 som en av 16 nationella forskarskolor. NaPA är ett led i en nationell utbyggnad av forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Umeå universitet utsågs till ”värdhögskola” och därmed huvudansvarig för forskarskolan. Fram till februari i år har hittills fem av forskarskolans 25 doktorander disputerat. Under våren disputerar ytterligare minst fem studerande.

Anita Håkansson nås på: Tel: 044-20 32 23
E-post: anita.hakansson@bet.hkr.se

Spikningen äger rum klockan 10.30 den 1 mars på Universitetsbiblioteket i Umeå.

Redaktör: Carina Dahlberg