"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-18

Lärarstudenters syn på utbildningen undersökta i nationell studie

NYHET 89 procent av lärarutbildningens tidigare studenter i Umeå har jobb två år efter examen och mer än åtta av tio studenter kan rekommendera andra att studera till lärare vid Umeå universitet.

Det visar en nationell enkätundersökning som gjorts under våren 2010, där 10000 personer från ett tjugotal högskolor och universitet som tog en lärarexamen läsåret 2007/2008 fått ge sin syn på lärarutbildningen.

Vid undersökningstillfället angav endast 1 procent av de tidigare Umeåstudenterna att de var arbetslösa. 10 procent var föräldralediga eller tjänstlediga. 86 procent angav sig arbeta som lärare, förskollärare, fritidspedagog eller skolledare.

Initiativet till undersökningen har kommit från lärarutbildningarna vid svenska universitet och högskolor.
– Det här är ett viktigt initiativ som syftar till att stärka lärarutbildningarnas utvecklingskraft, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education och nationell koordinator för undersökningen. Genom detta samarbete kan vi lära av varandra samtidigt som vi får en tydligare uppfattning om vad våra tidigare studenter tycker.

Det nationella resultatet visar att de tidigare lärarstudenterna var mest nöjda med hur utbildningarna förberett dem för det direkta undervisningsarbetet. Mer än 75 procent tyckte att utbildningarna gett dem kunskap i och om ämnen och de verksamheter som de utbildats för. Det framkommer dock också att studenterna inte tycker att de fått möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers arbete (knappt 60 procent nöjda). Studenterna pekar även på brister vad gäller områden som konflikthantering och föräldrakontakter (endast 30 procent nöjda).

– Resultatet av undersökningen är på många sätt positivt, men samtidigt är det uppenbart att utbildningen inte når upp till våra ambitioner. Det viktiga med detta arbete är att vi nu får möjlighet att följa utvecklingen över tid eftersom vi räknar med att göra denna undersökning årligen, säger Björn Åstrand.

I dagarna går 2011 års enkät ut till alla som tog examen 2008/2009.
– Det är viktigt att alla som får enkäten tar sig tid att svara på den, så att vi vet vad vi ska jobba på i framtiden, uppmanar Björn Åstrand.

Lärarutbildningen är den svenska högskolans största utbildningsområde. Det finns i dagsläget inget samlat uppföljningsmaterial på nationellt plan som kan ge en bild av hur lärarutbildningarna utvecklats över tid.

Här kan du läsa mer om enkätundersökningen

För mer information kontakta:

Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education
Telefon: 070-642 42 12

Redaktör: Eva Stoianov