"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-12

Lärarteam får pris för internationalisering

NYHET Lärarna i pediatrik vid Medicinska fakulteten har i samarbetet med ett universitet i Vietnam kommit fram till en ny syn på utbildning. För den insatsen belönas Estelle Naumburg och lärarlaget med ”Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris” 2024 med en prissumma på 140 000 kronor.

Beslut om årets pristagare fattades av dekaner för de sju medicinska fakulteterna vid ett möte på Örebro universitet.

– Detta projekt inkluderar både studenter och lärare och internationaliseringen sker på hemmaplan, säger Hans Hjelmqvist, professor i medicin och ordförande i nomineringskommittén som i år hade fem bidrag att välja mellan.

Estelle Naumburg är överläkare i pediatrik vid Umeå universitet och får priset tillsammans med lärarteamet i pediatrik.

– Vi är både stolta och glada över priset. För oss har internationaliseringen inneburit ett lyft för alla på utbildningen, säger hon.

Samarbetet innefattar bland annat besök på varandras universitet och återkommande digitala föreläsningar.

– Utbytet är viktigt på många sätt, inte minst ger mötet ett tillfälle för oss att granska vår egna verksamhet, säger Estelle Naumburg.

Motiveringen till 2024 års pris

”Lärarna inom pediatrik vid Umeå universitet har med sitt initiativ till utbildningssamarbete med University of Medicine and Pharmacy i Ho Chi Minh-staden, Vietnam, skapat en plattform för kunskapsutbyte och kulturell förståelse genom studentmobilitet, internationalisering på hemmaplan och lärarsamarbete.

Deras arbete har stärkt pedagogiska färdigheter hos lärare vid båda universiteten, och ökat medvetenheten om hälso- och sjukvårdsmetoder i ett låginkomstland. Genom att utsätta studenter och lärare för nya normer och utmaningar har de bidragit till en global synvinkel som är avgörande i dagens värld, där hälsoutmaningar ofta sträcker sig över nationsgränser.”

”Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris” eller ”The Prize for Internationalisation of Teaching and Learning at the Swedish Medical Faculties” instiftades 2017 av de sju medicinska fakulteterna i Sverige Syftet är att uppmärksamma och stimulera undervisande personal som verkar för att öka internationalisering i undervisningen. Priset delas ut till en enskild lärare eller ett arbetslag som under de tre senaste åren på ett betydande sätt bidragit till att öka internationaliseringen i utbildning och undervisning. Satsningen ska lyfta fram internationella dimensioner i utbildningen och fördjupa studenternas globala perspektiv.

Till prissumman bidrar var och en av fakulteterna med 20 000 kronor.