"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-01

Lärarutbildning får ifrågasatt kvalitet i utvärdering

NYHET Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger omdömet ifrågasatt kvalitet till Grundlärarutbildning fritidshem, vid Umeå universitet. Skälen är bland annat bristande kvalitetsarbete, bristande jämställdhetsperspektiv men även att kompetensförsörjningen i anslutning till området fritidshem bedöms som svag.

– Det här är självfallet ett tråkigt omdöme. Vi är medvetna om de brister som finns och därför intensifierar vi nu arbetet för att tydliggöra kvalitetsarbetet med avseende på uppföljning och återkoppling, ytterligare integrera jämställdhetsperspektivet samt att stärka utbildningens professions- och forskningsbas, säger Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan i Umeå.

UKÄ har till uppgift att granska kvaliteten på Sveriges universitets och högskoleutbildningar och har nu utvärderat ett urval av förskol- och grundlärarutbildningar i landet. Myndigheten startade I oktober 2016 en pilot för att granska kvaliteten på flera utbildningar i landet. Syftet är att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya nationella systemet för kvalitetssäkring.

Granskningen innefattar flera olika underlag: självvärderingar, självständiga arbeten, nationell statistik och intervjuer. En oberoende extern bedömargrupp ansvarar för granskningen.

Utbildningarna får betyg på en tvågradig skala: hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. För Umeå universitet så har grundlärarutbildningen fritidshem fått betyget ifrågasatt kvalitet. Bedömargruppen lyfter bland annat jämställdhetsperspektivet, och systematisk uppföljning för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande. Ett annat område är uppföljning, åtgärder och återkoppling av genomfört kvalitetarbete som inte bedöms vara tillfredsställande.

Lärarhögskolans styrelse har nyligen fattat beslut om omfattande satsningar på forskning inom utbildningsvetenskap mot grundlärarutbildningens område, däribland inriktningen fritidshem.

Grundlärarutbildning fritidshem kommer att utvärderas på nytt i den ordinarie omgången av utbildningsutvärderingar.

​Se utvärderingen från Universitetskanslersämbetet

För mer information kontakta gärna:

Maria Löfgren, rektor Lärarhögskolan, Umeå universitetTelefon: 070- 333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz