"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-04

Lärarutbildningarna i Umeå och Linköping i möte om de nya programmen

NYHET I dagarna har ledning och personal från lärarutbildningarna vid de båda universiteten träffats för att diskutera starten av de nya lärarprogrammen. Mötet är ett led i att utveckla utbildningarna och skapa en gemensam syn på kvalitet.

– När vi stod inför uppgiften att utveckla de nya lärarprogrammen kände vi att det skulle vara bra med ett samarbete med något annat lärosäte. Poängen skulle vara att testa strategier och förslag på några som stod inför samma uppgift, säger Karin Mårdsjö Blume, dekanus vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Linköpings universitet.

Centralt för mötet i Umeå denna vecka är att diskutera tre temaområden:
”Att bygga en ny utbildningsstruktur - hur skapas ett anslag under första terminen som lägger grund för fortsättningen och skapar stora förväntningar på de kommande studierna?”, ”Hur skapar man tydliga sammanhang, progression och identitet i utbildningen?” och ”Den vetenskapliga skolningen och examensarbetena – utbildningarnas styrkepunkt eller akilleshäl?”.

Mötet är det fjärde i ordningen sedan samarbetet startade år 2009. Tidigare möten har bland annat handlat om att analysera utbildningens styrkor, svagheter och utvecklingsstrategier.
– Att få tillfälle att bland kritiska vänner utveckla tankar om hur vi kan utveckla utbildningarna har varit väldigt betydelsefullt. Vissa ansatser har fördjupats och andra att tonats ner efter ingående diskussioner på ett internat som hölls redan hösten 2009, berättar Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education vid Umeå universitet.

Inför hösten 2011 planeras ett femte möte som utöver arbetet med de nya programmen också kommer handla om att utvärdera resultatet av de enkäter som skickats ut till studenter som tidigare tagit lärarexamen vid respektive universitet.
– Linköping och Umeå har varit engagerade i arbetet med fullskaliga alumnstudier och vi har var och en genomfört lokala analyser av resultat. Till hösten kommer resultaten från den andra undersökningen och vi siktar på att genomföra gemensamma och jämförande analyser då. Syftet är att vi ska kunna lära oss av varandras goda exempel menar Björn Åstrand.

För mer information kontakta:

Karin Mårdsjö Blume, dekanus vid fakulteten för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
E-post: karin.mardsjo.blume@liu.se
Telefon: 013-282750

Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education, Umeå universitet
E-post: bjorn.astrand@use.umu.se
Telefon: 070-6424212

Läs mer om alumnstudien

Redaktör: Eva Stoianov