"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-30

Lärarutbildningarna klarar inte regeringens värdegrundsmål trots att frågorna är mer aktuella än ...

NYHET Värdegrundsfrågorna i den nya lärarutbildningen har inte fått det genomslag som riksdagen tänkt sig enligt beslutet om ny lärarutbildning.

Det svenska samhället befinner sig i förändring som också sätter spår i skolans värld. Globalisering, internationalisering men även individualiseringen ställer nya krav på dagens lärare jämfört med tidigare. För att kunna realisera läroplanens mål vad gäller demokratifostran, jämställdhet och värdegrund behöver lärarna ny kompetens inom området.

Värdegrundsfrågorna är aktuella och levande i debatten om dagens skola, och i skolan, det visar inte minst aktuella exempel som diskussionen om det ska vara tillåtet eller inte att bära slöja i skolan eller om elever som sympatiserar med organisationer som inte erkänner de demokratiska spelreglerna ska få betyg i samhällskunskap.

I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1 2006, redovisas ett treårigt forskningsprojekt som handlar om värdegrundsfrågor i den nya lärarutbildningen. Studien omfattar 17 av landets 21 lärarutbildningar. Resultatet av studien bekräftar delvis andra utvärderingar och larmrapporter om lärarutbildningens kvalitet. De blivande lärarnas förberedelse för att kunna realisera läroplanens mål inom värdegrundsområdet är bristfälligt.

Projektet har letts av Gun-Marie Frånberg, Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet. Forskningsprojektet går under namnet: Värdegrundsfrågor i den nya lärarutbildningen; etiska och moraliska dilemman i en föränderlig värld. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Institutionen för interaktiva medier och lärande, IML, vill vi uppmärksamma publiceringen av rapporten och ordnar därför en träff för lärarutbildare och andra fredag den 31 mars, kl. 15.00 i IML:s personalrum, Lärarutbildningshuset, våning 4. Media hälsas också välkomna.

Gun-Marie Frånberg nås på:IML, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitetTel: 090- 786 62 05Mobil: 070- 255 62 05
E-post: gun-marie.franberg@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg