"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-21

Lärarutbildningen i hamn

NYHET Umeå universitet har fått klartecken att i höst starta alla de nya lärarprogram som universitetet ansökt om. Den sista pusselbiten föll på plats när Högskoleverket i dag lämnade positivt besked om en förnyad ansökan för ämneslärarutbildningen.

– Det här är fantastiska besked inför hösten. I och med detta har vi nu rätt att ge examina för alla de lärarprogram som vi har ansökt om. Det känns tryggt att veta att vi kommer att erbjuda våra studenter en väl genomarbetad utbildning av högsta kvalitet. Med detta beslut kan vi också garantera välutbildade lärare från förskola till gymnasieskola åt landets och regionens skolor, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet har de senaste åren genomfört ett omfattande utvecklingsarbete inom lärarutbildningen.
– Vi har gjort en av de allra största förändringarna av lärarutbildningen i landet. Till hösten startar vi, till skillnad från de allra flesta andra lärosäten, helt nya lärarprogram baserade på högre kvalitetskrav. Vi kommer till exempel i högre grad att ta hjälp av hela universitetets samlade kompetens, berättar Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Dagens positiva beslut från Högskoleverket gäller en förnyad ansökan för ämneslärarutbildningen i svenska, spanska, tyska, franska och musik för högstadiet och gymnasieskolan.
– Det här är ett kvitto på utbildningarnas höga kvalitet och ett resultat av de kvalitetskrav och den arbetsprocess som vi utarbetat. Vi har nu fullföljt den lokala reformen av utbildningarna, de nya programmen får en tydligare identitet, klarare ansvarslinjer, starkare inre samband och en starkare forskningsbas genom att vi använt kompetens inom samtliga fakulteter, säger Björn Åstrand, rektor vid Umeå School of Education.

Under senvåren har Umeå universitet fått tillstånd att utfärda examen för förskolelärare, yrkeslärare och grundlärare. Högskoleverket gav dessutom redan i december 2010 grönt ljus till ämnesläraransökningarna i engelska, matematik, historia, geografi, religion, samhällskunskap, idrott och hälsa, svenska som andra språk samt bild. Universitetet fick samtidigt tillstånd att utbilda lärare i hem- och konsumentkunskap samt lärare i textilslöjd och trä- och metallslöjd för årskurs 7 till 9. I oktober går Umeå universitet in med ytterligare en ansökan. Det gäller då ämneslärarutbildningen i kemi, fysik och biologi.

Tidigare pressmeddelanden

Nya lärarutbildningar startar till höstenUmeå universitet startar ny förskollärarutbildning till höstenUmeå universitet får yrkeslärarexamen

Bakgrund

Umeå universitet inledde 2008 ett omfattade reformarbete vad gäller lärarutbildningarnas organisation. Umeå School of Education bildades och fick universitetsstyrelsens uppdrag att arbeta fram genomgripande förändringar av lärarutbildningarna.
Riksdagen fattade 2010 beslut om att hösten 2011 införa fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Alla universitet och högskolor som ville ha examenstillstånd för någon eller några av de nya lärarexamina fick ansöka om tillstånd hos Högskoleverket. För Umeå universitet var riksdagens beslut tidsmässigt olyckligt, ansökningstillfället för de nya examensrätterna kom för tidigt för att det stora och genomgripande förändringsarbetet skulle vara avslutat vilket också avspeglade sig i Högskoleverkets första bedömningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Björn Åstrand, rektor vid Umeå School of Education
E-post: bjorn.astrand@use.umu.se Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Karin Wikman