"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-20

Lärarutbildningen tillbaka till Umeå före 2013

NYHET – De signaler vi fått tyder på att ett positivt beslut om examensrätt för den nya lärarutbildningen kan komma betydligt tidigare än vad som sagts i media. Så länge som till 2013 ska det inte att behöva dröja, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Enligt media har utbildningsminister Jan Björklund, via sin pressekreterare, tidigare sagt att Umeå universitet och Stockholms universitet har goda möjligheter att snabbt komma igen, men att lärosätena tidigast kan få sina ansökningar beviljade 2013.

– De kontakter vi har haft tyder på att processen kan gå betydligt snabbare, säger Lena Gustafsson.

Universitetskansler Lars Haikola säger i ett pressmeddelande i dag bland annat:
”Vi vill dock inte att det ska dröja allt för länge innan vi kan ge nya tillstånd till de lärosäten som, efter en ny prövning, visar upp en lärarutbildning av hög kvalitet.”

– Det viktiga är nu att vi koncentrerar oss på den fortsatta processen. Externt har vi haft kontakt med bland andra Högskoleverket och lärosäten som befinner sig i samma situation som vi. Internt måste vi jobba vidare. I morgon kommer vi att tillsammans med Umeå School of Education träffa dekanerna vid universitet för att lägga upp arbetet med förnyade ansökningar, förklarar Lena Gustafsson.

Högskoleverkets pressmeddelande

Lärosäten som fått nej kan få en ny chans i juni: artikel i Lärarnas Nyheter

Redaktör: Carina Dahlberg