"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-21

Lärarutbildningen vid Umeå universitet kommer väl ut

NYHET Umeå universitet kommer väl ut i Högskoleverkets granskning av landets lärarutbildningar. Till detta bidrar en enligt bedömargruppen stark och sammanhållen ledningsorganisation för lärarprogrammet och en genomtänkt strategi för utvärdering och kvalitetsarbete i anslutning till lärarutbildningen.

Den lärarutbildningsanknutna forskarutbildningen vid Umeå universitet är en styrka. Bedömargruppen noterar att det vid Umeå universitet finns etablerad forskarutbildning med anknytning till lärarutbildningen. Dessutom har relativt omfattande resurser mobiliserats för finansiering av sådan forskarutbildning. Umeå universitet är ett av de nio lärosäten, av totalt 25, som har obligatoriska kurser i läs- och skrivutveckling för alla lärarstudenter.

Högskoleverket, HSV, ger endast lärarutbildningen vid Umeå universitet tre rekommendationer:

  • att utveckla den innehållsmässiga och strukturella kopplingen mellan det allmänna utbildningsområdet och de olika inriktningarna,
  • att fortsatt utveckla det allmänna utbildningsområdet, samt
  • att geografiskt sprida den verksamhetsförlagda utbildningen mer rättvist för studenterna.

Kontaktperson:

Rolf Hedquist, dekanus fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitetTel: 090-786 59 61
E-post: Rolf.Hedquist@nord.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg