"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-23

Lärarutbildningens pedagogiska pris 2007

NYHET Nils Sandén, lärare i matematik och NO för skolår 7–9 samt lokal lärarutbildare vid Hagaskolan i Umeå tilldelas lärarutbildningen vid Umeå universitets pedagogiska pris 2007 för sina insatser som lokal lärarutbildare.

Som lokal lärarutbildare har Nils Sandén ansvarat för att handleda ett stort antal lärarstudenter i sin skolverksamhet. Han har visat stor förmåga att problematisera de pedagogiska frågorna kring lärande och har därigenom varit en god handledare för många lärarstuderande. De har tagit del av hans stora engagemang och kunnande i både matematik och NO.

Nils Sandén är mycket engagerad i undervisningsfrågor. Hans goda ämneskunskaper och långa erfarenhet av att möta ungdomar gör att han vågar ta ut svängarna och ständigt skapa nya lärandesituationer. Han har ett tydlig elevcentrerat förhållningssätt och utmanar elevernas lärande genom att, både ute och inne, arbeta undersökande och för att senare tillämpa sina kunskaper. Genom att ta tillvara elevernas nyfikenhet och jobba med varierande undervisningsformer har han i sin undervisning lyckats intressera elever för både naturvetenskap och matematik.

Även bland kollegor är Nils Sandén en tillgång. Han har en stark tilltro till arbetslaget och dess pedagogiska funktion. Hans starka engagemang medverkar till att samtalen inom arbetslaget framförallt behandlar hur man kan öka elevers möjligheter att nå måluppfyllelse, men även hur läraryrket kan utvecklas. Hans förmåga att låta erfarenhet och nyfikenhet mötas är mycket viktiga egenskaper för att både stimulera yrkesutveckling och för att hjälpa studenterna att växa in i lärarprofessionen. Ytterligare ett bevis på att Nils Sandén fungerar som god förebild för kollegor, lärarstudenter och elever är att han fortfarande, efter mer än 30 år i yrket, visslar på sin väg till jobbet.

Priset utdelas vid Umeå universitets vårpromotion den 2 juni.

Kontaktperson: Christina Ottander, prodekanus vid fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet Tel: 090-786 71 24
Mobil: 070-520 71 24.

Nils Sandén nås på tel 090-16 28 33 (arbetet), 090-12 41 43 (bostaden).

Redaktör: Lars Erik Öhlund