"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-22 Uppdaterad: 2019-05-09, 17:54

Lärmiljöers betydelse för studenters kreativa utveckling

NYHET Inför de stora utmaningar när det gäller miljö- och samhällsfrågor, och kravet på att utbilda kreativa människor inom olika yrken som kan ta itu med dessa utmaningar. Sol Morén, som själv är konstnär, har i en ny avhandling vid Umeå universitet, undersökt betydelsen av lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens.

Text: Per Melander

Kreativitet liksom komplex problemlösning anses vara viktiga kompetenser för hållbar utveckling och lyfts därför fram inom program för framtida utbildning, både hos Europeiska unionen och UNESCO.

– Mot bakgrund av denna globala utbildningsagenda, hävdar jag att det är viktigt att forska om design för kreativa lärmiljöer inom samtida utbildningsvetenskap. Det finns dock inte särskilt mycket tidigare forskning att bygga vidare på när det gäller till exempel design av kreativa lärmiljöer, alltså lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens, säger Sol Morén och fortsätter:

– För att förstå mer om hur vi skall kunna skapa förutsättningar för studenter att utveckla kreativitet, så anser jag att vi behöver vi titta närmare på vad som pågår i kreativa lärmiljöer och kreativa utbildningsprocesser. Jag hävdar också att det är meningsfullt att undersöka hur social interaktion och sociala relationer mellan studenter påverkar deras kreativa processer, om vi är intresserade av att förstå mer om design för kreativa lärmiljöer.

I avhandlingen undersöker Sol Morén kreativitet från ett sådant sociorelationellt och processorienterat perspektiv, med hjälp av och genom medverkandekonstnärliga praktiker.

– Första gången jag började tänka på begreppet relationell kreativitet var när jag som konstnär arbetade med medverkandekonst inom utbildning. Jag upplevde att det fanns ett samband mellan studenternas kreativitet och deras engagemang i medverkandekonstprojekten. Syftet med avhandlingen är att utveckla praktiskt grundad teori om relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer.

I avhandlingen presenteras teorin om relationell kreativitet genom fyra designkoncept:

  • Design för kreativ transformation – genom att dra nytta av konstens tolkningsutrymme och öppenhet för nya oväntade lösningar.
  • Design för kreativt deltagande – genom att visa förtroende för och bjuda in deltagarna att medverka till ett gemensamt skapande av konst och kunskap.
  • Design för kreativa jämförande möten – genom att erbjuda miljöer som ger deltagarna mod att skapa och som är befriade från värderande omdömen.
  • Design för kreativt nätverkande – som i att underlätta för deltagare att interagera, dela och bidra till varandras processer av konst- och meningsskapande.

Ambitionen med avhandlingen är att bidra med kunskap om relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer inom högskoleutbildning, som kan komma till nytta för utbildningspraktiken såväl som för forskarsamhället.

Avhandlingen Relational creativity – What can participatory art do for higher education? finns publicerad digitalt

Kontakt:

Sol Morén, sol.moren@umu.se, tel. 090-786 80 24

Pressbild

Om disputationen:

Onsdag 29 maj försvarar Sol Morén i ämnet pedagogiskt arbete, bild, sin avhandling Relational creativity – What can participatory art do for higher education?

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Fernando Hernádez-Hernández, professor, Universidad de Barcelona, Spanien.