"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-15

Lärorikt och lyckat samarbete med företag

NYHET Fyra studenter på civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik har läst en annorlunda kurs under våren. De har kombinerat teoretiska studier med verklig problemlösning.

– Det är den mest lärorika kurs jag läst på universitetet, säger André Bodin, en av studenterna.
Studenterna läser teknisk fysik med inriktning mot mätfysik men på grund av få sökanden ställdes en av deras profilkurser in. De kontaktade då programansvarig och kom överens om att göra ett mättekniskt projekt i samarbete med näringslivet istället.

Samarbetet gjordes med MoRe Research i Örnsköldsvik som arbetar med forskning och utveckling för pappersindustrin. De behövde hjälp med att automatisera positionsstyrningen i en pappersmaskin. Tidigare sköttes styrningen manuellt och det var ett tidskrävande arbete. Företaget har alltså haft stor nytta av studenternas insats.

– Operatören som skötte maskinen blev rent ut sagt lycklig. Tidigare kunde han knappt gå och hämta en kopp kaffe, men nu sköter maskinen nästan sig själv. Det känns verkligen kul att det blev så bra, säger Evelina Eriksson.

Finna sensor

Det första problemet var att finna en sensor som kunde läsa av pappersdukens position och som var tillräckligt liten för att få plats i maskinen. De som fanns på marknaden var både stora och dyra så studenterna tog saken i egna händer. De byggde en egen sensor speciellt anpassad till företagets maskiner. Sensorn kopplades därefter till en mikrodator som var programmerad
så att den gav instruktioner till en styrmotor.

– Vi har utvecklats mycket genom att bygga delarna själva. Problem som dyker upp i det praktiska arbetet kommer man inte alltid i kontakt med genom de teoretiska delarna av utbildningen, säger André.

Samarbetet med företaget har varit både lärorikt och bra för självförtroendet.

– Att projektet gjordes ute på ett företag gjorde att det hela blev på riktigt på ett helt annat sätt än om man läser en kurs. Alla teoretiska kunskaper vi fått under utbildningen har verkligen kommit till användning. Nu känner jag mig mycket bättre förberedd för att göra exjobbet på ett företag och för att sedan börja arbeta på riktigt, säger Evelina.

Självständigt arbete

Kursen har ställt höga krav på att studenterna självständigt planerat sitt arbete. – Vi har fått erfarenhet av hur det är att arbeta i projekt. Det är viktigt att man planerar tiden noggrant och arbetar mot uppsatta delmål. Det hela bygger på att samarbetet i gruppen fungerar. Vi har delat upp uppgifter och ansvar mellan oss, och det har fungerat jättebra, säger André. Under arbetet hade studenterna regelbundna möten med en kontaktperson på företaget. Företaget har också försett studenterna med olika komponenter som behövdes för att lösa problemet. – Vi har haft stor frihet och företaget har visat stort förtroende. De har bara velat att vi skulle lösa problemet och inte styrt hur vi skulle gå tillväga. När vi behövt olika komponenter har vi bara lämnat en lista så har vi fått delarna. En förutsättning för det lyckade samarbetet är att universitetets programledning varit engagerad i projektet. De har bistått med handledning, utrustning och gett studenterna ett projektrum där de kunnat sitta när de inte var på plats i Örnsköldsvik.
– Min viktigaste erfarenhet från projektet är att utbildningen har utrustat oss med den kompetens som krävs för att vi ska kunna uträtta någonting på ett företag. Det har verkligen stärkt mitt självförtroende. Det talas ibland om att civilingenjörsutbildningen leder till att man blir en problemlösare. Det stämmer verkligen, säger André.

Redaktör: Evelina Fredriksson