"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-26

Lärorikt utbyte med forskare vid universitetet i Wollongong, Australien

NYHET Maria Wiklund, legitimerad sjukgymnast och post doc vid UCGS, och Maria Strömbäck, doktorand i sjukgymnastik och psykiatri vid Genusforskarskolan, studerar båda unga kvinnors stress och är nyss hemkomna från ett forskarbesök vid Universitetet i Wollongong, Australien.

Maria Wiklund, legitimerad sjukgymnast och post doc vid UCGS, och Maria Strömbäck, doktorand i sjukgymnastik och psykiatri vid Genusforskarskolan, studerar båda unga kvinnors stress och är nyss hemkomna från ett forskarbesök vid Universitetet i Wollongong, Australien.  Där träffade de professor Jan Wright med kollegor.

”Det var ett ytterst lärorikt utbyte. Vi utbytte bland annat kritiska genusperspektiv på ’body-pedagogies’ och ’body-politics’ i relation till ungas psykiska ohälsa. Vi fick också goda möjligheter att diskutera en pågående artikel om vår utveckling av en genusmedveten kroppsbaserad/sjukgymnastisk interventionsmodell för unga kvinnor med stress och psykisk ohälsa” berättar Maria Wiklund och avslutar med ”det var verkligen värt restiden, med andra ord: över förväntan på alla sätt”

Resan blev uppmärksammad i lokalmedia och på universitetets egna webb. Ni kan ta del av artikeln här:

Redaktör: Emma Skog