"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-29

Lärplattor behövs i undervisningen

NYHET Elever får ett fördjupat lärande med hjälp av modern teknik i våra klassrum. Det visar en studie som gjorts av tre forskare från Umeå universitet. Forskningsgruppen Digital didaktik, har följt sju skolor i Danmark som använder lärplattor i undervisningen.

År 2011 valde kommunen Odder i Danmark att införa iPads till sju skolor i samband med att de uppdaterade infrastrukturen av datorer.

Forskningsgruppen har följt skolorna i tre år där de försökt få svar på om tekniken bidrar till fördjupat lärande med frågor som ”behöver vi teknik i våra klassrum, påverkas elevernas sätt att lära och för vilka ändamål använder lärarna lärplattor, vilka nya mönster skapas och är de relevanta?”

Lärplattorna fungerar som en hjälp för att göra lärandet synligt i olika produkter som exempelvis filmer, böcker, digitala målningar. De används även bland annat till att hitta information på nätet som inte finns tillgängligt i skolböcker och till den värld som ligger utanför skolans fysiska dimensioner samt den publik som återfinns i den skolexterna världen.

Forskargruppen har även studerat elevernas syn på vad lärande är och deras definition av vad "bra" lärandesituationer är för dem och även tittat på hur lärarnas arbetssätt förändras.

Vidare visar undersökningen på vikten av alternativa sätt att göra utvärdering av skolprojekt som integrerar informations- och kommunikationsteknik, IKT, för undervisning och lärande. PISA-testerna ger inte en rättvisande bild då de inte tar hänsyn till nya former av kompetens i vår internetdrivna värld.

Framöver ska forskningsgruppen analysera svenska skolor och fortsätta sitt påbörjade samarbete med Finland, vilket ger möjlighet till jämförelser mellan Danmark, Sverige och Finland.

Läs mera om projektet här

Redaktör: Maja Bonta