"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-25

Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren-Priset till patientföreningen Nätverket mot Cancer

NYHET Cancerforskningsfonden Norrland firade sitt 50-årsjubileum den 20 september. Då delades bland annat Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren-Priset ut, ett pris som avser att uppmärksamma extraordinära insatser inom svensk cancervård och cancerforskning.

Cancerforskningsfonden Norrland bildades för 50 år sedan av professorerna Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren. Detta firades den 20 september med föreläsningar av forskare/läkare som fått ta del av den totalt utdelade summan på mer än 400 miljoner kronor.

Dagen blev mycket uppskattad av både personal och allmänhet. Dagen avslutades med utdelning av det första Lars-Gunnar Larsson och Olle Kjellgren Priset på 250 000 kronor till ”Nätverket mot cancer”, för att som en organisation fortsätta sitt framgångsrika arbete med att stärka patienters och anhörigas situation inom cancervård och forskning.

Styrelsen för Cancerforskningsfonden Norrland har i samband med 50-års firandet beslutat att instifta ett pris för att hedra minnet av professor Lars-Gunnar Larsson och professor Olle Kjellgren. Priset avser att uppmärksamma extraordinära insatser inom svensk cancervård och cancerforskning.

De båda professorerna har varit förgrundsfigurer och stora personligheter inom svensk och internationell cancervård och cancerforskning. De har på ett fruktbart sätt bidragit till utvecklingen av Umeå universitet och cancervården i norra Sverige.

Lars-Gunnar Larsson var Umeå universitets första rektor och var den som på ett avgörande sätt bidrog till förändringar av svensk cancervård under 70- och 80-talet. Olle Kjellgren var en av de stora pionjärerna vid starten av screening av underlivscancer hos kvinnor som nu är rutin världen över. Priset avses att fortsättningsvis utdelas årligen i samband med någon lämplig högtid.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz