"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-29

Lars Hassel håller föredrag på Swesif

NYHET Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, har bjudit in professor Lars Hassel från RiseB för att tala om resultaten från forskningsprogrammet om hållbara investeringar (SIRP).

Året går mot sitt slut och det gör även det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Sustainable Investment Research Platform (SIRP). På Swesifs medlemsglögg presenteras slutsatserna efter sex års forskning av Lars Hassel, som lett programmet och är professor på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Lars kommer att ges tillfälle att dela med sig av sina tankar om hur hållbara investeringar kan skapa extra värde för institutionella investerare. Vad kan göras för att accelerera ansträngningarna inom branschen? Vad bör forskningen fokusera på de kommande åren? Och hur kan broarna mellan forskare och praktiker förstärkas?

Föredraget hålls 4 december, 2012 i Stockholm och är gratis.
Mer information och anmälan finns här.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.