"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-07

Lars Hassel nominerad till Nordiska Ministerrådets miljöpris 2010

NYHET Lars Hassel, programchef för Sustainable Investments vid Mistra och professor i redovisning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, är nominerad till Nordiska Rådets natur- och miljöpris.

Miljöpriset tilldelas ett nordiskt företag, organisation, medium eller person som på ett föredömligt sätt arbetat för att direkt eller indirekt påverka finansmarknaden, kapitalförvaltningsindustrin, banker eller konsulter till att arbeta långsiktigt och integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen.

Vinnaren får 350 000 danska kronor som delas ut vid Nordiska rådets session i Reykjavik i höst.

Forskarna vid Sustainable Investment Research Platform (SIRP) har sedan 2006 studerat hållbar kapitalförvaltning kan skapa ett mervärde för de institutionella investerarna, särskilt pensionsfonder som har ett längre perspektiv i sina placeringar. De stora institutionella investerarna har också en kraft att påverka företagen mot en mera hållbar utveckling. Samtidigt finns det hinder för hur långt investerares ansvarstagande kan gå. Programmet finansieras av Mistra.

Lars Hassel gav i början av 2008, tillsammans med två kollegor, ut en mycket uppmärksammad bok ”CSR - från risk till värde” som argumenterade för att ett medvetet arbete med hållbarhetsfrågor skapar ett mervärde för ägarna. De största investerarna och förvaltarna har numera skrivit under FN:s principer för ansvarsfull kapitalförvaltning (PRI). Hassel är medlem i styrgruppen för UN-PRI Academic Network som arbetar för en ökad samverkan mellan akademiker och praktiker på finansmarknaden.

Forskningsprogrammet har tidigare tilldelats priset Globe Award 2008. "för enastående och gripbar forskning inom CSR-området".

SIRP:s hemsida

Kontaktperson:Professor Lars Hassel, Handelshögskolan, Umeå universitet
Lars.Hassel@usbe.umu.seMobil: 0733-46 98 27

Redaktör: Carina Dahlberg