"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-26

Lars Jerkland från Google föreläser i Umeå 1-2 november

NYHET Föreläsningen ”Google från Insidan – en resa i molnet och att jobba med konstant förändring ”, är öppen för studenter och andra intresserade och hålls på universitet. Jerkland är också huvudtalare vid konferensen "Open Source 2010”, som äger rum på Folkets Hus.

Lars Jerkland, EMEA, Inside Sales Manager på Google, är alumn vid Umeå universitet, han har fått sin utbildning vid Handelshögskolan. Jerkland är ansvarig för försäljning av ”Apps and Search” mot små och mellanstora företag i Europa. Han besöker Umeå universitet för att föreläsa och för att diskutera framtida samarbete.

Den första november klockan 15:00-17:00 håller han en studentföreläsning i ljusgården, Lärarutbildningshuset.

Den 2 november är han huvudtalare vid konferensen "Open Source 2010, som äger rum på Folkets Hus.

Umeå universitet genomför en satsning på mobila tjänster. Den första tjänsten som lanserats är en iPhone-app med koppling till sociala medier. Nästa steg är kartor som ska hjälpa studenterna att hitta till undervisningslokaler på Campus med hjälp av mobiltelefonen. En viktig samarbetspartner i det arbetet är Google.

Inför Jerklands besök genomförs också olika studentaktiviteter ett exempel är att hitta på Campus med hjälp av spelet Gowalla.

– Besöket från Google är ett led i vår strategiska satsning på mobila tjänster och på vår samverkan med externa samarbetspartners. Vi är inne i en aktiv utveckling av verksamhetsnära funktioner för studenter och personal, säger Sören Berglund IT-chef vid Umeå universitet.

– Både universitetet och studenterna behöver tillgång till öppna gränssnitt och information. Kartinformation är det första stora steget. Vi vill samarbeta med så många informationsägare som möjligt. Information om bussresor är en av flera intressanta källor. Studenterna kan med det som grund själva skapa spännande och nya lösningar, säger Arne Vedefors, Telechef och projektledare för universitetets satsning på mobilitet.

Den 2 november hålls konferensen Open Source 2010, i Folkets Hus.

– Sverige har under lång tid släpat efter många länder i Europa när det gäller användning av öppen källkod. Ett alltför ensidigt fokus på nationella ramavtal och omfattade projekt och produkter från stora leverantörer gör att utrymmet för öppen källkod är minimalt. Detta har också lett till minskade möjligheter och utrymme för entreprenörer och nya svenska företagsinnovationer, säger Olle Eriksson, projektledare Open Kvarken.

De senaste årens explosion av effektiva, och många gånger fria tjänster på webben, smarta mobila lösningar som exempelvis GPS-funktioner baserade på öppna gränssnitt, nya webbtjänster, e-tjänster, mobilt, ”apps” mm har ytterligare skärpt konkurrensen om kunderna.

– Kundens situation och val blir inte enklare, ska man välja en nättjänst eller öppen källkod eller betala en leverantör i flera år för hans system. Ska jag sköta min egen drift, köpa tjänster eller molntjänster? Valet är inte enkelt, säger Olle Eriksson.
Förutom Lars Jerkland kommer bland andra Lars Wahlund, Pensionsmyndigheten, och förmedlar myndighetens erfarenheter av open source i verksamhetskritiska funktioner. Från den kommunala sidan berättar Göran Westerlund, KIVOS, om ett 15-tal kommuner i Västsverige som samverkar för att utveckla ett antal e-tjänster i open source. E-delegationen, Claes Thagemark, presenterar delegationens arbete och den nya PSI-lagen för vidareanvändning av offentliga data.

Hela programmet

Konferensen ingår i projektet Open Kvarken som är ett gemensamt EU-projekt mellan Västerbotten och Österbotten inom ramen för Botnia-Atlantica. Syftet är att sprida information om öppen källkod/programvara och öppna standarder till näringslivet, offentlig förvaltning, politiker, företrädare för myndigheter, beslutsfattare och privatpersoner.

Kontaktpersoner

För föreläsningen vid Umeå universitet: Sören Berglund, it-chef, Umeå universitet E-post: soren.berglund@adm.umu.se Mobil: 070-666 69 03 För konferensen: Olle Eriksson, projektledare Open Kvarken E-post: olle.eriksson@ladok.umu.se Tel: 090-786 70 88
Mobil: 070-655 18 70

Redaktör: Carina Dahlberg