"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-29 Uppdaterad: 2023-10-11, 11:28

Lars Larsson ny föreståndare för UPL

NYHET Från och med den 1 september tar Lars Larsson, lektor och pedagogisk utvecklare, över efter Eva Svedmark som ny föreståndare för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Text: Ellen Säll

UPL arbetar för att stimulera en levande och engagerad pedagogik vid Umeå universitet. Genom högskolepedagogiska kurser, verkstäder och seminarier erbjuds all undervisande personal vid lärosätet möjlighet att kontinuerligt fylla på med pedagogisk kompetensutveckling. I uppdraget som föreståndare berättar Lars att han vill bidra till UPL:s framtid genom att värna om de goda kvaliteter som redan finns vid enheten, men även tillföra lite nya förhållningssätt.

- UPL har ett gott anseende. Det vill jag verkligen se till att vi kan behålla genom att odla våra kvaliteter och på bästa sätt svara mot verksamhetens behov. En fråga som är engagerande och omöjlig att gå runt är förstås utbildning för hållbar utveckling. Kan jag bidra där vill jag göra det. Playfulness som förhållningssätt och sätt att undervisa och lära är också angeläget för mig. För den som är nyfiken rekommenderar jag att komma på universitetspedagogiska konferensen (UPK) som avslutas med en keynote om just playfulness. 

Vägen till en tjänst som föreståndare för UPL har gått från Uppsala och Falun där han disputerade i kulturgeografi till att bli lärare och studierektor i samma ämne vid Umeå universitet.

- Jag gjorde mitt avhandlingsarbete om politik för landsbygdens utveckling vid en regional FoU-enhet i Falun. Jag gillade att röra mig mellan forskningen, akademin och det mer tillämpade arbetet tillsammans med aktörer som ville förändra och utveckla sina platser. Det påminner om den känsla jag har som pedagogisk utvecklare. Jag använder mig av relevant forskning och beprövad erfarenhet för att bistå lärare, pedagogiska ledare och andra som vill utveckla undervisning och utbildning. 

Han har under de senaste fem åren arbetat vid UPL under regi av Eva Svedmark och lyfter de förutsättningar hon skapat för ett levande, reflekterande och handlingsinriktat samtal som kärnan i UPL:s professionella arbete. Med hennes strategiska blick som inspiration vill han sträva efter att utveckla det sättet att arbeta.

-  Så länge undervisning och lärande sker i ett möte mellan människor kommer vår verksamhet att kunna fylla en funktion. Till syvende och sist är det ett relationsskapande arbete och i mötet med andra kan vi som lärare och ledare utveckla vårt pedagogiska omdöme.

Föreståndare vid UPL

Lars Larsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 53