Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lars Larsson

Lars Larsson

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare, lärare och forskare. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag är sedan juni 2018 anställd som lektor i högskolepedagogik vid Universitetspedagogisk och lärandestöd, UPL. Mitt uppdrag är att arbeta med pedagogisk utveckling inom Umeå universitet. Det gör jag bland annat genom att utveckla och genomföra högskolepedagogiska kurser för universitetets lärare, genomföra verkstäder som stöd för pedagogisk meritering och ansvara för UPL:s seminarieserie för pedagogiskt ansvariga. 

Innan jag började vid UPL var jag lektor i kulturgeografi och studierektor för grundutbildningen under sex och ett halvt år. Jag har en liten fot kvar i ämnet eftersom jag undervisar på de geografididaktiska kurser som ingår i utbildningen till gymnasielärare. 

Jag är en av flera forskare som genomför projektet "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie". Vi vill veta mer om hur kontroversiella samhällsfrågor hanteras i högstadiets SO-undervisning, alltså vilka didaktiska praktiker som tillämpas i de fyra SO-ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi.

2019
Current Issues in Tourism, Routledge 2019, Vol. 22, (16) : 1958-1974
Larsson, Lars; Müller, Dieter
2017
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 7, (1) : 85-97
Larsson, Lars
2016
Journal of Northern Studies, Umeå: 2016, Vol. 10, (1) : 67-90
Larsson, Lars; Keskitalo, E. Carina H.; Åkermark, Jenny
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 34-35
Larsson, Lars
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 36-37
Larsson, Lars
2015
Barents Studies, Rovaniemi: The Arctic Centre, University of Lapland 2015, Vol. 2, (1) : 11-33
Larsson, Lars; Wiberg, Ulf; Keskitalo, E Carina H
2012
Journal of Rural and Community Development, Brandon University 2012, Vol. 7, (2) : 152-169
Larsson, Lars; Fuller, Tony; Pletsch, Carolyn
2012
GERUM
Larsson, Lars; Robertsson, Louise
2012
Sustainability and Short-term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions, Surrey: Ashgate 2012 : 17-34
Larsson, Lars; Waldenström, Cecilia
2011
CERUM Report, 35
Larsson, Lars; Lundgren, Nils-Gustav
2011
Stockholm: Tillväxtverket 2011
Larsson, Lars; Waldenström, Cecilia
2010
Toronto: Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario 2010
Fuller, Tony; Larsson, Lars; Pletsch, Carolyn
2009
Glesbygdsverket 2009
Larsson, Lars
2008
Ska hela Sverige leva?, Stockholm: Forskningsrådet Formas 2008 : 359-368
Larsson, Lars
2002
Geografiska regionstudier, 50
Larsson, Lars
2001
Maaseudun Uusi Aika, Seinäjoki: 2001, Vol. 9, (3) : 73-76
Larsson, Lars