"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-20

Lars Lustig i styrelsen för Universitets- och högskolerådet

NYHET Regeringen har utsett Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet, till ledamot i styrelsen för Universitets- och högskolerådet, UHR. Den nya myndigheten startar sin verksamhet den 1 januari 2013.

– Det känns stimulerande och ansvarsfullt att få regeringens förtroende att medverka till att bygga upp den nya myndigheten med dess breda, och för såväl studenter och högskolor, viktiga uppdrag, säger Lars Lustig.

Från och med nästa år flyttar verksamheten vid tre centrala myndigheter – Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret – över till två helt nya myndigheter – Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.

Universitets- och högskolerådet ska bland annat ansvara för tillträdes- och antagningsfrågor, information om svensk högre utbildning, bedömning av utländsk utbildning och information om EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet.

– Den del av myndighetens verksamhet som rör samordnad antagning kommer att finansieras via avgifter från universitet och högskolor. En viktig uppgift för styrelsen blir därför att säkerställa att myndigheten bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Inledningsvis kommer Universitets- och högskolerådet, med huvudkontoret i Stockholm, att ha 215 anställda. Myndigheten leds av en styrelse, och Ulf Melin, tidigare chef för Internationella programkontoret, har utsetts till generaldirektör.

För mer information, kontakta:

Lars Lustig Universitetsdirektör vid Umeå universitet Telefon: 090-786 97 97, 073-620 50 01
e- mail: lars.lustig@adm.umu.se

Redaktör: Michael Nordvall