"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-30

Lars Lustig slutar som universitetsdirektör

NYHET Universitetsdirektör Lars Lustig lämnar sin tjänst vid Umeå universitet för att istället bli länsråd för Västerbotten. Han tillträder sin nya tjänst den 1 augusti.

– Det har varit fantastiska och stimulerande år, säger Lars Lustig. Det är en förmån att få träffa så många inspirerande och kompetenta människor som finns i en universitetsmiljö.

Lars Lustig har arbetat vid Umeå universitet i 13 år och i högskolesektorn i 23 år. Han kom till universitetet för att leda den nyligen sammanslagna enheten Studentcentrum och blev sedan biträdande universitetsdirektör. De senaste fem åren har han varit universitetsdirektör.

Beslutet att lämna högskolesektorn var inte helt självklart för Lars Lustig, men utmaningen blev alltför svår att motstå.
– Rollen som länsråd ger mig möjlighet att arbeta med nya perspektiv på viktiga samhällsfrågor, samtidigt som jag får chans att leda en modern kunskapsmyndighet.

Han konstaterar också att han kommer att få möjlighet att arbeta för universitetets fortsatta framgång på Länsstyrelsen i viss mån. Samarbetsytorna är många och regionens behov är något som han förstås kommer att lyfta i olika sammanhang.

– Jag önskar Lars varmt lycka till i sin nya befattning som länsråd – en position i vilken jag ser fram emot att fortsätta samarbetet, fast ur en annan vinkel, säger rektor Lena Gustafsson.

– Det har onekligen varit en stor trygghet att som rektor ha Lars vid sin sida. I sin roll som universitetsdirektör har hans mycket breda kunskap och erfarenheter varit ovärderliga i ledningsarbetet vid Umeå universitet, och dessa kunskaper och erfarenheter kommer att vara lika värdefulla i hans nya position vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Lars beskriver sina år på universitetet som mycket händelserika och han har hunnit arbeta med tre olika rektorer, Inge Bert Täljedal, Göran Sandberg och Lena Gustafsson.
– Arbetet som universitetsdirektör finns i korslinjen mellan politiken och akademin. Det har varit en ökad reformhastighet som vi sett under dessa år där till exempel Bolognaanpassningen, studieavgiftsreformen och avskaffandet av kårobligatoriet är några.

Det är regeringen som utser länsråd och de fattade sitt beslut idag. Lars tillträder sin nya tjänst redan den 1 augusti. Arbetet med att rekrytera en ny universitetsdirektör kommer att starta omgående, enligt Lena Gustafsson.

Redaktör: Ulrika Frick Lang