"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-22

Lars Nittve – konstnärlig rådgivare för Bildmuseet på Konstnärligt campus

NYHET Lars Nittve, som till hösten slutar som överintendent för Moderna Museet i Stockholm, blir från och med 1 juli gästprofessor och konstnärlig rådgivare för Bildmuseet vid Umeå universitet.

Nittve ska under uppbyggnadsfasen leda en rådgivande grupp (Advisory Board) och bidra med sina erfarenheter och nätverk i det konstnärliga utvecklings- och utställningsarbetet.

– Vi är väldigt glada över att Lars Nittve åtar sig uppdraget. Det är svårt att hitta någon med motsvarande erfarenhet och kunskap. Genom åren har han dessutom engagerat sig i utvecklingen av såväl Konsthögskolan som Bildmuseet vid Umeå universitet, liksom andra delar av stadens konstliv. Detta engagemang innebar att vi under fjolåret utsåg honom till hedersdoktor vid den humanistiska fakulteten, säger dekanus Britta Lundgren.

– Förutsättningarna för att något extraordinärt skall kunna uppstå ur Umeå universitets Konstnärliga campus är fantastiskt goda. Här finns både pionjäranda, ambitioner och resurser. Att få vara med från början känns otroligt spännande, säger Lars Nittve.

Umeå universitets Konstnärliga campus är tänkt att fungera som en knutpunkt för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier. På området, som är beläget längs Umeälven, ligger redan i dag Designhögskolan och Konsthögskolan och till hösten blir den nya Arkitekthögskolans byggnad inflyttningsklar. Grundarbetet för Konsthögskolans nya byggnad har påbörjats och i Konsthögskolans gamla lokaler ska en inkubator för kreativa näringar skapas. Mellan arkitekthögskolan och den nya Konsthögskolan kommer Bildmuseets utställningsbyggnad i sju plan att resa sig.

– Visionen med Konstnärligt campus är att skapa en kreativ miljö som ger eko över världen, konstaterar rektor Göran Sandberg .

Konstnärligt Campus beräknas stå färdigt i början av år 2012.

Lars Nittve har en klar koppling till utvecklingen av Konstnärligt campus. Han var en av tre experter bakom en rapport, skriven på uppdrag av rektor, om utveckling av Konsthögskolan vid Umeå universitet. Där bidrog Nittve också med en visionär syn på hur Konsthögskolan kunde utvecklas inom det blivande Konstnärliga campuset.

Satsningen på Konstnärligt campus omfattar totalt 350 miljoner kronor. Umeå kommun och Balticgruppen har tidigare beslutat att ge betydande bidrag till Konstnärligt Campus. Umeå kommun avser att som en del av kulturhuvudstadssatsningen förstärka utställningsverksamheten vid Konstnärligt campus

– Jag är både stolt och förväntansfull över Lars Nittves beslut att vilja medverka i arbetet med Bildmuseet och Konstnärligt campus. Umeå tar nu ytterligare ett steg för att utveckla konstens och kulturens villkor och synlighet. Särskilt glad är jag över Lars Nittves visioner över kulturens roll som utmanare och nydanare. Umeå har redan en framträdande roll i kultursverige, nu flyttas positionerna fram och det med kraft, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd (S).

För ytterligare information, kontakta gärna:

Professor Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet
E-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se
Mobil: 070-651 68 22

Överintendent Lars Nittve, Moderna Museet
E.post: l.nittve@modernamuseet.se
Telefon: 08-5195 6259

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå kommun
Mobil: 070-655 64 84

Pressbild Lars Nittve Bild på hur Konstnärligt campus kommer att se utLäs mer om Konstnärligt campus

Redaktör: Carina Dahlberg