"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-29

Lars Salvius-föreningens projektbidrag och stipendier 2011

NYHET Eva Silfver och Billy Ehn, Umeå universitet, är två av dem som har tilldelats projektbidrag och stipendium från Lars Salvius-föreningen.

Projektbidrag har tilldelats:Madeleine Hjort, Hägersten 75 000 krProjekt: Läsfrämjande och boksamtal med fokus på facklitteratur.Projektet arbetar med läsfrämjande och vill i ett första steg utveckla metoder för att främja lärarens och skolbibliotekariens (bok)samtal om facklitteratur med elever i både grundskolan och gymnasiet.
Eva Silfver, Umeå 50 000 krProjekt: Med utgångspunkt i kunskap från tidigare studier om hur kön/genus konstrueras i naturvetenskaplig undervisning ämnar projektet samla kritiska händelser i samband med naturvetenskaplig undervisning i en publik miljö. Syftet med studien är således att studera elevers och lärares möte med naturvetenskaplig undervisning i ett s.k. Science Center med fokus på hur kön/genus konstrueras där. Ett vidare syfte är att synliggöra och förmedla kunskap om hur skolan bättre kan utmana traditionella könsmönster gällande naturvetenskap och i en förlängning så öka intresset för naturvetenskaplig utbildning.Stipendier om 30 000 kr har tilldelats:Per-Arne Bodin, Stockholm 30 000 krHåkan Borgström, Enskede 30 000 krSara Danius, Stockholm 30 000 kr
Billy Ehn, Umeå 30 000 krRolf Lidskog, Örebro 30 000 krLars Torsten Eriksson, Gävle 30 000 krDenise Hagströmer, Stockholm 30 000 krNils Hammarén, Stockholm 30 000 krChrister Lindberg, Malmö 30 000 krOve Sernhede, Göteborg 30 000 krAnna Höglund, Växjö 30 000 krLars Nord, Kvissleby 30 000 krAnne Sofie Roald, Malmö 30 000 krLena Kåreland, Uppsala 30 000 krMotzi Eklöf, Bromma 30 000 krAnne Heith,Uppsala 30 000 krBo Isenberg, Strandbaden 30 000 krOrla Vigsö, Alingsås 30 000 kr
Viktoria Wibeck, Ljungsbro 30 000 kr

Lars Salvius-föreningen delar årligen ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus Presskopia och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salvius-föreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salvius-föreningens jury för 2011 ingår Jenny Beckman (ordförande), universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria Uppsala Universitet, Anders Bárány, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Erik Osvalds, VD Historiska Media, Roger Olsson, miljöjournalist samt Jonas Hultkvist, chefredaktör Läkartidningen.

Redaktör: Anette Olofsson