"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-07

Lars Westin ordförande för ERSA:s nordiska sektion

NYHET Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum för regionalvetenskap (Cerum) vid Umeå universitet, har valts till ny ordförande för den nordiska sektionen av European Regional Science Association (ERSA).

ERSA är en gränsöverskridande, europeisk organisation som samlar forskare i rumslig ekonomi, planering, regional och lokal utveckling och närliggande frågor. Inom organisationen finns 17 sektioner, och Lars Westin har nu valts som ordförande i sektionen för nordiska forskare (NS-RSA).
– Närmast kommer jag att bjuda in nordiska och internationella forskare till en vinterkonferens i Hemavan under våren 2011. Där kommer vi bland annat att diskutera de tillväxtproblem som Västerbotten och Norrland står inför, säger Lars Westin.

Förutom att sprida information om och marknadsföra forskningsfältet, delar ERSA ut priser till framstående forskare inom regionalvetenskap och arrangerar varje år en stor europeisk konferens. Årets konferens hölls i Jönköping och lockade över tusen delegater.

För mer information, kontakta:

Lars WestinCerum, Umeå universitetTelefon: 090-786 60 82
E-post: lars.westin@econ.umu.se

Mer information om ERSA

Redaktör: Camilla Bergvall