"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-06

Läs Genusvetenskap: Makt och kön B 30 hp på distans!

NYHET Under vårterminen 2022 ges kursen "Genusvetenskap: Makt och kön B 30 hp" helt på distans. Kursen är en onlinekurs och vänder sig till dig som tidigare har läst någon kurs i genusvetenskap och nu vill fördjupade dina kunskaper inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, såväl teoretiskt som metodologiskt och empiriskt.

Text: Eva Stoianov

Kursen består av fyra moment; Feministisk teori som behandlar hur feministiska frågeställningar formulerats under olika epoker och i olika sammanhang, Tematiska fördjupningar som problematiserar genus/könskategorier i relation till andra maktordningar som klass, etnicitet och sexualitet, Vetenskapliga arbetssätt som ägnas åt kritisk granskning och praktisk övning av olika vetenskapliga arbetssätt, och kursens sista moment Uppsats som innebär ett individuellt skriftligt arbete.

Anmälningskod: UMU-29102

För mer info om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/genusvetenskap-makt-och-kon-b/