Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-13

Läslyftets utprövningsomgång är utvärderad

NYHET Satsningen på att utveckla kollegialt lärande för att förbättra elevers läsförståelse har i stort fungerat väl. Utvärderingen visar också att alla skolor inte tillhandahållit tillräckligt med tid och att tempot i fortbildningen behöver ses över.

Centrum för utvärderingsforskning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har på uppdrag av Skolverket utvärderat utprövningsomgången av Läslyftet. Utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Umeå och Göteborgs universitet.

De viktigaste slutsatserna från utvärderingen är att Läslyftets utprövningsomgång i de flesta avseenden har fungerat väl och aktiviteterna har varit ändamålsenliga för att främja kollegialt lärande och elevers språk- läs- och skrivutveckling.

Majoriteten av lärarna, de flesta handledare och rektorer har varit nöjda med satsningen och de problem som utvärderingen synliggjort handlar om möjligheten att tillhandahålla tid för fortbildning på skolorna och tempot i fortbildningsmodellen.
–Läslyftet har ärvt fortbildningsmodellen från Matematiklyftet och även om den upplevts fungera bra måste modellen och innehåll anpassas till Läslyftets bredare målgrupp som är alla lärare. Det gäller särskilt tempot i fortbildningen och tiden för utprövning med eleverna, säger Anders Hanberger, projektledare för utvärderingen.

Rapporten vänder sig i första hand till Skolverket, politiker, huvudmän, rektorer och handledare och andra med intresse för kollegialt lärande och språk- läs- och skrivutveckling.

Utvärderingen finns i fulltext:

Läslyftets utprövningsomgång

Mer information om utvärderingen:
Läslyftets utprövningsomgång 2014-2015

Om du har frågor om utvärderingen kontakta gärna:

Anders Hanberger, professorCentrum för utvärderingsforskningInstitutionen för tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitet
E-post: anders.hanberger@umu.se

Redaktör: Maja Bonta