"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-01 Uppdaterad: 2023-03-02, 09:07

Learning Lab Umeå – testmiljön för hybrid undervisning

NYHET Lärosalen Learning Lab Umeå blev invigd i september 2022. Målet med lokalen och projektet den ingår i är att utforska hur en hybrid lärandemiljö kan utformas på bästa sätt. Hur är det att undervisa i Learning Lab? Och hur är det att delta i hybrid undervisning som student i Learning Lab? Tre lärare och en student delar sina erfarenheter.

Text: Hanna Karlsson

Karin Fahlquist, adjunkt på Institutionen för informatik, är en av de lärare som undervisade i Learning Lab under hösten. Hennes första känsla när hon klev in i rummet var att det var väldigt ombonat.

Jag kände att det var spännande att se vad det fanns för möjligheter här. Med möbleringen i rummet känns det som om man tänkt till. Här vill man göra något som ska vara flexibelt. Det var min känsla då och även min känsla när jag kliver in i rummet nu.

I Learning Lab har Karin haft workshoppar på en programmeringskurs och Olivia Nilsson är en av studenterna som läste kursen. Jag tyckte det var väldigt fräscha och rymliga lokaler, säger Olivia. Hon fortsätter:

Upplägget kändes aldrig rörigt eller så, utan man hade sin grupp där hälften var hemma, hälften var här ungefär. Och det fungerade mycket bättre än ett vanligt Zoom-samtal. […] Det blev lite tydligare samhörighet och jag tycker att samtalen flöt på bättre.

Erfarenheter av att använda tekniken i rummet

Thomas Mejtoft, universitetslektor på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, undervisade på en projektkurs som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Edith Cowan University i Perth. I Learning Lab har civilingenjörsstudenter från Umeå samarbetat med marknadsföringsstudenter i Australien.

Thomas mål med att nyttja Learning Lab för alla projektmöten var att öka samarbetet mellan studenterna i Umeå och i Perth. ”Vad vi egentligen ville skapa var den här känslan av närvaro, att studenterna känner att de lär känna varandra.” Thomas märkte också att studenterna i Learning Lab hade helt andra förutsättningar än studenterna i Perth, framför allt med tanke på ljudet i rummet.

För oss hade det varit en stor fördel om vi hade en liknande sal där borta (i Australien). Egentligen skulle vi ha haft identiska rum för att se vad man kan göra med det. Men allt går ju inte att få.

Hanna Lövgren, adjunkt på Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, har också undervisat i Learning Lab under hösten. Hanna var dessutom en av lärarrepresentanterna i behovsdialogen och hennes känsla när hon klev in i rummet första gången var nyfikenhet. Att få se hur behovsdialogen landade och förverkligades. Hanna tycker att tryggheten i att använda tekniken i rummet ökade under hösten och hon poängterar att det är viktigt att tröskeln för att använda rummet inte får vara för hög.

Att vi spontant kan skriva på en tavla, vilket jag inte kan göra när jag sitter på Zoom, eller spontant visa ett klipp i hela rummet och på distans gör att det finns en flexibilitet i undervisningen. Jag kan följa gruppen och se var de är och vad de behöver just nu. Det tycker jag skapar en frihet för mig.

Thomas tycker att Learning Lab är utformad på ett sätt som gör att det går att hantera tekniken i den utan stöd. Det ser han som en förutsättning för att liknande lokaler ska kunna finnas på campus i framtiden.

”Jag tycker det är roligt att rummet har teknik som har någon form av potential även om jag kan tycka att den kanske är överdriven ibland. Det kanske är för mycket teknik för det man behöver, men det är också så vi kan utforska det ska vi utforska.”

Hybrid undervisning i Learning Lab Umeå

Alla tre lärare sökte och beviljades stimulansmedel motsvarande 80 timmar för sin undervisning i Learning Lab under hösten. Stimulansmedlen är en del av ett rektorsprojekt, Hybridverkstad för flexibelt lärande, som ska utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning.

Hanna berättar: ”Det jag ville undersöka var hur hjälper jag studenterna att förstå förutsättningarna i en hybrid miljö? Det studenterna pratade om efteråt är att de tycker att det här rummet gjorde att de såg oss i lokalen på ett annat sätt. Rummets facilitator (en resurs kopplad till Learning Lab under projekttiden) tipsade om att sätta upp en extra kamera så att studenterna på distans såg rummet från andra hållet. […] Flera av dem som satt på distans tyckte att det underlättade för deras rumsliga uppfattning.”

Om Karin skulle undervisa i rummet igen skulle hon fokusera på workshoppar där studenter på campus och på distans jobbar tillsammans och både nyttjar tekniken i lokalen och tekniken i Zoom. Karin vill undersöka om studenterna är lika delaktiga och om det är lika lätt att samarbeta oavsett var de befinner sig i en sådan aktivitet.

Karins råd till lärare som ska använda Learning Lab i hybridundervisning är förberedelse.

Jag har insett att hybrid undervisning är ingenting jag gör i en handvändning utan jag vill tänka till hur det ska gå till för att det ska bli bra. För mig kräver hybriditeten mer förberedelse för att det ska bli riktigt bra. […] Att planera hur jag vill att studenterna på plats ska interagera med studenterna på distans. Vad är det de ska göra tillsammans?

Olivia avslutar med att säga att om hon kommer att delta i undervisning i Learning Lab igen så vill hon gärna att formen även fortsättningsvis ska vara interaktiv och studerandeaktiv. ”Vi har ju jobbat en del med workshops och seminarier. Det tycker jag var jättebra.” Olivia avslutar:

”Det blir så himla abstrakt om det är så att man kan välja om man vill vara hemma eller på plats. Då får man inte den här klasskänslan, men det tycker jag att vi fick i Learning Lab.”

Learning Lab Umeå

Learning Lab Umeå är ett fyraårigt projekt och tanken är att Umeå universitet ska få erfarenheter, kunskaper och kompetens om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens hybrida lärmiljöer. Lärosalen kommer att förändras och byggas om under projekttiden utifrån den input och de erfarenheter som projektet får.

Learning Lab är Akademiska Hus koncept som utforskar samspelet mellan människa, rum och teknik.